HRT – Još uvijek sporni vanjski članovi pregovaračkog odbora!?

HRT – Još uvijek sporni vanjski članovi pregovaračkog odbora!?

 Početna inicijativa Samostalnog sindikata radnika HRT-a i Sindikata tehnike HRT-a još uvijek stoji kao inicijativa. Naime, Uprava ne želi pregovarati s predloženim pregovaračkim odborom reprezentativnih sindikata, pozivaju se na Zakon o reprezentativnosti i traže da pregovarački odbor ima samo dva člana, odnosno svaki sindikat po jednoga. I poslodavac i sindikati traže vanjsko tumačenje sporne odredbe. Ovakav stav poslodavca u našoj dugoj praksi nismo imali pa nas stav poslodavca još više čudi. Naime, poslodavcu je prema mišljenju sindikata neprihvatljivo što su „kućni sindikati“ u svoj pregovarački odbor angažirali pregovarače iz vanjskih samostalnih sindikata. Unatoč svemu, nadamo se početku pregovora.

U međuvremenu je smijenjen dosadašnji ravnatelj HRT-a i određena struktura ispod njega. Hoće li to nešto promijeniti i utjecati na rješenje našeg problema te hoće li i novoj Upravi smetati predloženi članovi sindikalnog pregovaračkog odbora, tek ćemo vidjeti. 


Pregovori o novom kolektivnom ugovoru

V.d. ravnatelja Siniša Kovačić održao je sastanak s predstavnicima sindikata na HRT-u o novome kolektivnom ugovoru nakon kojeg se očekuju i nova rješenja u sistematizaciji radnih mjesta, prijedlogu bivšeg glavnog ravnatelja Gorana Radmana, koji je Nadzorni odbor odgodio i poslao na očitovanje nadležnim ministarstvima. Kako ističu na HRT-u, sastanak je prošao u otvorenom i konstruktivnom dijalogu te je istaknuto da smanjivanja radnih prava za oko 2.850 zaposlenih na HRT-u neće biti te da će se o svim otvorenim pitanjima i zahtjevima sindikata raspravljati tijekom pregovaračkog postupka. Naglašava se i kako će vodstvo HRT-a uskoro imenovati članove novoga povjerenstva za pregovore o novom kolektivnom ugovoru koji bi, prema nekim najavama, mogao biti prihvaćen do početka ljeta.

Predviđeno je da nakon toga ponovno budu pokrenuti i razgovori o sistematizaciji, ali će se pritom tražiti nova rješenja, odnosno u daljnjemu će postupku sindikati biti aktivni partneri, a sva rješenja dogovarat će se isključivo u dijalogu sa sindikalnim predstavnicima. Inače, o dosadašnjemu prijedlogu sistematizacije mjerodavna ministarstva uputila su očitovanje u kojemu su se proglasila nenadležnima, stoji u HRT-ovu odgovoru.