HRT – Nova Uprava i novi Kolektivni ugovor

HRT – Nova Uprava i novi Kolektivni ugovor

Na Hrvatskoj radioteleviziji potpisan je Kolektivni ugovor. Iako tamo djeluje nekoliko sindikata, prema utvrđenoj reprezentativnosti pravo na pregovore imaju samo dva – Samostalni sindikat radnika HRT-a s kojim Sindikat grafičara surađuje i ima dobre odnose, i Sindikat tehnike HRT-a. Iz te suradnje i sporazuma proizlazi suradnja i pomoć Sindikata grafičara u pregovorima. Dosadašnji Kolektivni ugovor na razini HRT-a potpisan je na dvije godine i valjanost mu je istekla krajem ožujka. Sindikati su prihvatili inicijativu poslodavca za produženje Kolektivnog ugovora te su počeli s izradom prijedloga novog Kolektivnog ugovora. Sindikati su obavijestili upravu o sastavu zajedničkog pregovaračkog odbora i predali tekst prijedloga Kolektivnog ugovora i prijedlog protokola o pregovorima.

Na sastanku s pregovaračkim odborom poslodavca, uprava postavlja pitanje zakonitosti imenovanja pregovaračkog odbora sindikata, što su članovi sindikalnog pregovaračkog odbora smatrali netočnim i odbili takva razmišljanja. Biranje pregovaračkog odbora sindikata od poslodavca ipak nije stvar uprave.

U međuvremenu su smijenjeni dosadašnji ravnatelj HRT-a i Uprava. Novoj Upravi nisu smetali predloženi članovi sindikalnog pregovaračkog odbora i pregovarači su se usredotočili na Kolektivni ugovor. Na nekoliko sastanaka dogovorene su manje izmjene uz dogovor da će krajem godine započeti pregovori za sljedeće razdoblje uz pretpostavku da će se više pregovarati oko materijalnih prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora.

Ovim pregovorima dogovorene su manje izmjene u kojima je najvažnije povećanje naknade za prijevoz sa 75% na 90%, uz smanjenje nekih prava koja se odnose na pojedinačna prava.

Kolektivni ugovor potpisan je 22. travnja ove godine na rok od godinu dana. Potpisali su ga predsjednik Samostalnog sindikata radnika HRT-a Željko Lazić, predsjednik Sindikata tehnike HRT-a Marijan Petričević sa sindikalne strane te Ravnatelj HRT-a Siniša Kovačić sa strane poslodavca. U kratkom obraćanju nakon potpisa Kolektivnog ugovora svi potpisnici su istakli dobru međusobnu suradnju te razumijevanje trenutka dogovora oko Kolektivnog ugovora HRT-a.