HRT – Nužno udruživanje

HRT – Nužno udruživanje
Dana 27. travnja 2018. Sindikat radnika HRT-a održao je skup svojih članova na kojem je osnovna svrha bila informirati članove sindikata o promjenama u Kolektivnom ugovoru za radnike na HRT-u, koji je potpisan početkom travnja 2018. godine. Ispred Sindikata grafičara skupu je prisustvovala Marina Kasunić Peris, koja je bila članica Pregovaračkog odbora sindikata
Na skupu su članovi istaknuli razočaranje razjedinjenošću sindikata na HRT-u te su istaknuli inicijativu za boljom koordinacijom svih sindikata na HRT-u u narednim kolektivnim pregovorima. 
Ujedno su naglasili da je nužno u koordinaciji s ostalim sindikatima na HRT-u prethodno utvrditi sindikalne zahtjeve za novi kolektivni ugovor kako bi se pojedina prava svih radnika na HRT-u unaprijedila, umjesto da se promiču partikularni interesi pojedine kategorije radnika na HRT-u.