HRT – Osigurana isplata materijalnih prava radnika

HRT – Osigurana isplata materijalnih prava radnika
Nakon što su krajem ožujka tri reprezentativna sindikata Hrvatske radiotelevizije (HURS-a Sindikat tehnike HRT-a, Samostalni sindikat radnika HRT-a i Sindikat novinara Hrvatske, podružnica SNH novinari i medijski radnici HRT-a) potpisali novi Kolektivni ugovor, kolektivni pregovori o neispregovaranim odredbama Kolektivnog ugovora su nastavljeni nakon ožujka imajući u vidu da važećim Kolektivnim ugovorom još uvijek nije riješen problem značajno ispodprosječnih plaća radnika u HRT-u u odnosu na Republiku Hrvatsku. 
No, navedene kolektivne pregovore prekinula je pandemija koronavirusa uslijed koje nije bilo moguće sustavno održavati sastanke pregovaračkih odbora pa se kao jedino moguće rješenje nametnula mogućnost da se sklopi novi Dodatak II Kolektivnom ugovoru, kojim se uz isplatu materijalnih prava radnicima osiguralo vrijeme sindikatima da do kraja godine ispregovaraju cjelokupnu politiku plaća na HRT-u. Iako sistematizacija radnih mjesta, zbog okolnosti uslijed Covida-19, nije stupila na snagu 1. srpnja 2020. godine kako je i bilo planirano i dogovoreno Kolektivnim ugovorom iz ožujka ove godine, u cilju očuvanja Kolektivnog ugovora i isplate materijalnih prava radnicima u ovim neizvjesnim vremenima, sindikati nisu pribjegli otkazu Kolektivnog ugovora, već su s poslodavcem dogovorili zadržavanje vrijednosti osnovice od 1337 kn uvećano za dodatak na plaću od 300 kn bruto svim radnicima do kraja ove godine. Od 1. siječnja 2021. godine, radnicima s većim koeficijentima prema novoj sistematizaciji radnih mjesta do koeficijenta radnog mjesta jednakog 7, povećat će se osnovica plaće na 1380 kn, ali bez dodatka na plaću.
Povećan najveći iznos prijevoza!
Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru vraćena je pripravnost s 10%, na 5% osnovne plaće, u zamjenu za povećanje najvećeg iznosa prijevoza s 1.100,00 kn na mjesečno 1.400,00 kn. S obzirom na to da je važećim Kolektivnim ugovorom pravo na prehranu radnika bilo uvjetovano financijskim mogućnostima poslodavca, potpisivanjem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru poslodavac se obvezao radnicima isplatiti zaostale iznose prehrane, koje nije isplaćivao od ožujka ove godine uslijed loših financijskih mogućnosti. 
Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru poslodavac se obvezao Prijedloge Izmjena i dopuna pravilnika o sistematizaciji i Izmjena i dopuna pravilnika o plaćama staviti u proceduru donošenja, a oni bi trebali stupiti na snagu najkasnije do 1. siječnja 2021. godine. Ako do navedenog datuma navedeni akti ne stupe na snagu, to predstavlja opravdani razlog za otkaz Kolektivnog ugovora. U tom slučaju predmetni Kolektivni ugovor se može otkazati, ako sindikati procijene opravdanost otkaza Kolektivnog ugovora, i nastavljaju se pregovori sindikata i poslodavca vezano za sklapanje novog Kolektivnog ugovora. Sindikat i poslodavac su se obvezali da će tijekom razdoblja, od stupanja na snagu Kolektivnog ugovora do 1. siječnja 2021. godine pregovarati i zaključiti novi dodatak uz Kolektivni ugovor u kojem će se nalaziti sve one izmjene važećeg Kolektivnog ugovora o kojima se tijekom pregovora stranke dogovore. Kolektivni pregovori se nastavljaju na jesen.