HRT – Potpisan Kolektivni ugovor

HRT – Potpisan Kolektivni ugovor
Reprezentativni sindikati Hrvatske radiotelevizije (HURSa Sindikat tehnike HRT-a, Samostalni sindikat radnika HRT-a i Sindikat novinara Hrvatske, podružnica SNH novinari i medijski radnici HRT-a) potpisali su u ime svojih članova novi Kolektivni ugovor nakon četveromjesečnih pregovora s poslodavcem. 
Kolektivni ugovor je sklopljen na određeno vrijeme do 31. prosinca 2022. godine, a primjenjivat će se na sve radnike HRT-a počevši od 1. travnja 2020. godine. 
Ugovor sadrži odredbe o materijalnim pravima radnika koje će se primjenjivati od 1. travnja do 1. srpnja ove godine, te drugačije odredbe za primjenu od 1. srpnja, kada je planirano stupanje na snagu nove sistematizacije radnih mjesta kojom će se povećati plaće radnicima do koeficijenta 7,0. Ako do 1. srpnja ove godine ne stupi na snagu nova sistematizacija radnih mjesta, sindikat će imati opravdani razlog za otkaz Kolektivnog ugovora. O ostalim pitanjima iz Kolektivnog ugovora, o kojima se još nije razgovaralo, nastavit će se pregovori do 30. lipnja ove godine, a postignuti rezultati pregovora koji slijede sačinjavat će izmjene i dopune tekstu ovog ugovora. 
Kolektivni ugovor samo kao prijelazno rješenje
S obzirom na to da sindikati smatraju da ovim ugovorom još uvijek nije riješen problem značajno ispodprosječnih plaća radnika u HRT-u u odnosu na Republiku Hrvatsku, potpisani Kolektivni ugovor smatraju samo prijelaznim rješenjem s minimalnim povećanjem plaća, ali i uštedama za poslodavca postignutim dogovorom sa socijalnim partnerima. 
Promjene u odnosu na ranije važeći Kolektivni ugovor
Plaće: od 1. 4. do 30. 6. zadržava se vrijednost osnovice od 1337 kn uvećano za dodatak na plaću od 300 kn bruto svim radnicima, a od 1. 7. s većim koeficijentima prema novoj sistematizaciji radnih mjesta do koeficijenta radnog mjesta jednakog 7, povećat će se osnovica plaće na 1380 kn (za 3,2% viša osnovica), ali bez dodatka na plaću.
Prehrana: isplata 416,66 kn neto svim radnicima u 12 mjesečnih obroka za troškove prehrane, tj. u najvećem neoporezivom iznosu od 5000 kn godišnje, umjesto dosadašnje naknade za topli obrok u bruto iznosu za svaki dan rada.
Prijevoz: naknada prijevoza radniku za prijevoz s posla i na posao isplaćivat će se i dalje, ali će najveći iznos pojedinačne subvencije poslodavca radniku iznositi 1100 kn mjesečno, a ne neograničeno kao dosad.
Pripravnost: naknada za pripravnost udvostručena je i iznosi 10%, umjesto dosadašnjih 5%, dok naknada za aktivaciju ostaje ista (140% plaće za sate rada po pozivu s pripravnosti).
Regres ostaje zajamčenih 2.500 kn uz mogućnost isplate do maksimalnog propisanog neoporezivog iznosa ovisno o mogućnostima poslodavca, što trenutačno iznosi 3.000 kn.
Naknada za rođenje djeteta povećana je na 10.000 kn bruto.
Naknada za dane bolovanja: do 30. lipnja će se za bolovanja do 21 dana i dalje isplaćivati 70% plaće, dok je za duža od 22 dana naknada povećana na 80%. Od 1. srpnja zakonski će minimum biti određen za kraće razdoblje, o čemu se još pregovara. Ostale naknade i nagrade ostaju kao i u dosadašnjem ugovoru. 
Sindikati nisu zadovoljni činjenicom da je naknada za prekovremeni rad ostala manja nego bilo gdje drugdje u javnom sektoru (manja od 50% uvećanja), da se vožnja nadoknađuje istim iznosom do 30 km i preko tih udaljenosti (samo 50 kn bruto dnevno), da postoje radnici premješteni u drugo mjesto rada odlukom poslodavca, a koji ograničenjem naknade prijevoza gube dio iznosa. Za posljednje slučajeve sindikati traže od poslodavca da izvan kolektivnih ugovorenih prava predloži pojedinačna rješenja za radnike.