HRT – Potpisan novi Kolektivni ugovor

HRT – Potpisan novi Kolektivni ugovor
Gotovo petomjesečni pregovori za novi Kolektivni ugovor na Hrvatskoj radio televiziji okončani su 4. travnja 2018. godine kada je potpisan novi Kolektivni ugovor za radnike na HRT-u.
U ime poslodavca Kolektivni ugovor je potpisao glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić, dok su u ime Pregovaračkog odbora sindikata ugovor potpisali Marijan Petričević, predsjednik HURS – Sindikat tehnike HRT-a i Željko Lazić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika HRT-a.
Zadržana postojeća razina prava
Iako je na samom početku procesa kolektivnog pregovaranja poslodavac najavio oštro smanjivanje prava radnika na HRT-u, kao što je ukidanje toplog obroka i prijevoza, to se u konačnici ipak nije dogodilo. Vodeći računa o potrebnoj racionalizaciji poslovanja poslodavca, ali i o potrebi uvođenja transparentnosti u provođenju kolektivnog ugovora i radnoga vremena, novi Kolektivni ugovor je uspio osigurati zadržavanje postojeće razine prava za veliku većinu radnika na HRT-u uz pravedniju raspodjelu dohotka, te osigurati pravedniji i transparentniji sustav praćenja i provedbe odluka poslodavaca u odnosu na radno vrijeme radnika. 
Kao poboljšanje razine prava možemo istaknuti:

uvođenje prava na dnevni paušalni iznos za službenu vožnju jedne ili više osoba ili opreme i za gradsku vožnju kraću od 30 km od 50,00 kuna bruto 

uvođenje III. mirovinskog stupa

utvrđivanje raspona koeficijenata između najmanjeg koeficijenta radnog mjesta radnika koji iznosi 2,85 (koji se povećao sa sadašnjih 2,15) i najvećeg koeficijenta radnog mjesta radnika koji iznosi 12

uvedena je obveza poslodavca da radnicima osigura rad u jednom danu od najmanje 3 sata, posebice je to važno u slučajevima kada se radnici iz udaljenijih mjesta pozivaju na rad vikendom. 
 Navedeni Kolektivni ugovor imat će za posljedicu pravedniju raspodjelu troškova rada na sve zaposlenike HRT-a, pri čemu radnici s najnižim dohotkom na HRT-u neće biti oštećeni. Ujedno će se osigurati kvalitetnija primjena odluka poslodavca u odnosu na raspored radnoga vremena radnika, pa se tako osiguralo da se radnicima doista vrednuje njihov rad.
Kolektivni ugovor je sklopljen na razdoblje od godine dana, za koje vrijeme se očekuje konsolidacija poslovanja poslodavca. Stoga očekujemo da će u novim pregovorima, za koje se očekuje da će početi najesen, razgovara o unapređenju razine prava radnika na HRT-u.