HRT – pregovori za novi KU

HRT – pregovori za novi KU
Nakon nekoliko inicijativa za početkom pregovaranja za novi Kolektivni ugovor, koje je tijekom prošle godine pregovarački odbor sindikata uputio poslodavcu, te nakon što je okončan postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivne pregovore krajem prošle godine, na Hrvatskoj radioteleviziji započeli su pregovori o novom Kolektivnom ugovoru.
Do sada su održana dva sastanka pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata na kojima je poslodavac iznio jasan stav da u cilju provedbe financijskih ušteda na troškovima rada ukine neka od materijalnih prava radnika, kao što je, primjerice, naknada za topli obrok, naknada za pripravnost, dodaci na pojedine uvjete rada itd. Navedene prijedloge predstavnici poslodavca opravdali su financijskim ograničenjima koja proizlaze iz petgodišnjeg ugovora koji je Hrvatska radiotelevizija potpisala s Vladom Republike Hrvatske, odnosno da poslodavac namjerava u okviru nove sistematizacije radnih mjesta osigurati pravednije vrednovanje rada i radnih mjesta na HRT-u.
Na posljednjem zajedničkom sastanku pregovaračkih odbora, koji je održan 22. prosinca 2017. godine, Pregovarački odbor sindikata iznio je svoje prijedloge o uređenju pojedinih prava u novom Kolektivnom ugovoru, uz jasan stav da nije prihvatljivo smanjenje pojedinih materijalnih prava, koje će prema mišljenju sindikata utjecati na smanjenje postojeće razine prava radnika u HRT-u, čime bi posebno bili pogođeni radnici s nižim koeficijentima. 
Dok traju pregovori o novom Kolektivnom ugovoru, poslodavac istovremeno provodi savjetovanje s Radničkim vijećem o dokumentima kojima poslodavac nastoji reorganizirati svoje dosadašnje poslovanje u cilju financijske racionalizacije poslovanja. U međuvremenu je poslodavac donio Odluku o stimulativnim otpremninama za radnike koji iskažu interes za prestankom radnog odnosa kod poslodavca. 
Do sljedećeg zajedničkog sastanka pregovaračkih odbora očekujemo da poslodavac Pregovaračkom odboru sindikata dostavi pisani prijedlog poslodavca za novi Kolektivni ugovor, kako bi slijedom toga Pregovarački odbor sindikata odlučio o daljnjim aktivnostima, koje će biti potrebne u cilju očuvanja interesa radnika na Hrvatskoj radioteleviziji.