HRT – Započeli kolektivni pregovori!

HRT – Započeli kolektivni pregovori!
S obzirom na to da važeći Kolektivni ugovor za radnike na Hrvatskoj radio televiziji ističe krajem godine, i službeno su započeli kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor za radnike na HRT-u.
Prvi sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata održan je 28. studenoga 2019. godine kojom prilikom su pregovarački odbori razgovarali o prijedlogu Protokola o kolektivnom pregovaranju te dinamici i hodogramu održavanja zajedničkih sastanaka. 
Pregovarački odbor sindikata ovaj put ima 7 članova s obzirom na to da su osim HURS-a – Sindikata tehnike HRT-a i Samostalnog sindikata radnika HRT-a reprezentativnim sindikatom utvrđeni i Sindikat novinara Hrvatske. U pregovarački odbor sindikata imenovani su Marina Petričević i Iva Stipetić (iz Sindikata tehnike), Željko Lazić i Marina Kasunić Peris (ispred Samostalnog sindikata HRT-a) te Maja Sever i Biljana Romić (ispred Sindikata novinara Hrvatske).
Sindikat radi prijedlog ugovora
S obzirom na to da je na prvom zajedničkom sastanku pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca zaključeno da će pregovarački odbor sindikata dostaviti poslodavcu svoj prijedlog Kolektivnog ugovora, pregovarački odbor sindikata u posljednja dva tjedna intenzivno radi na izradi sindikalnog prijedloga kolektivnog ugovora. 
Polazišna osnova pregovaračkog odbora sindikata jest učiniti postupak kolektivnih pregovora maksimalno transparentnim kako bi svi radnici imali uvid u tijek i sadržaj kolektivnih pregovora. U tom kontekstu je 11. studenoga 2019. godine održan i sastanak članova pregovaračkog odbora sindikata s predstavnicima ostalih sindikata na HRT-u a koji nisu reprezentativni, kako bi se tim sindikatima predstavio prijedlog zajedničkog kolektivnog ugovora te dobila povratna mišljenja i prijedlozi za novi Kolektivni ugovor.