Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – 10 kn participacije

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – 10 kn participacije
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je 25. siječnja 2018. Odluku o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite. Odlukom se pojašnjavaju terapijski i dijagnostički postupci za koje postoji obveza sudjelovanja osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u visini od 0,30 posto proračunske osnovice za zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora. Dakle, one osobe koje nemaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja morat će ubuduće zdravstvenu uslugu plaćati u iznosu od 10,00 kuna.
Sudjelovanje u iznosu od 10,00 kn osigurana osoba plaća za zdravstvenu zaštitu pruženu u ordinaciji izabranog doktora neovisno da li joj je potonja pružena primjenom jednog ili više postupaka utvrđenih popisom terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Iznimno, osigurana osoba koja je nakon pružene zdravstvene zaštite bila primorana istoga dana zatražiti zdravstvenu uslugu u ordinaciji izabranog doktora zbog pogoršanja stanja ili nastanka komplikacija vezano uz istu dijagnozu bolesti nije obvezna ponovno sudjelovati za pruženu zdravstvenu zaštitu.
Osigurana osoba Zavoda obvezna je iznos od 10,00 kn platiti osobno prilikom korištenja zdravstvene zaštite u ordinaciji izabranog doktora odnosno preko osiguravatelja dopunskog zdravstvenog osiguranja kod kojeg se osigurala u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.
Popis terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje se utvrđuje obveza sudjelovanja u djelatnosti obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite utvrđen je navedenom Odlukom koja je objavljena u Narodnim novinama br. 10/2018.
Broj aktivnih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a na dan 31. 1. 2018. godine bio je: uz plaćanje 1.646.249 polica, a na teret državnog proračuna 743.324 polica, podaci su Zavoda.