„Igre prijestolja“ na štetu novinara

„Igre prijestolja“ na štetu novinara
„Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa, slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja. Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji….“ (izvod iz članka 38. Ustava RH)
Mediji i medijska djelatnost zaslužuju pažljivi osvrt, jer stanje u medijima danas nije obećavajuće, a možda je čak i gore u odnosu na početak opstojnosti države Hrvatske kada je pisan Ustav. Pri tome je važno zapitati se: Tko su glavni akteri medija i medijskih sloboda? Koja je njihova uloga, a koja odgovornost? Iz događaja koji su prezentirani javnosti u posljednje vrijeme, u prvi plan dolazi Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske, kao dvije nevladine, nezavisne organizacije, koje u svojim temeljnim ciljevima imaju zaštitu novinarske profesije svaka na svoj način. Stanje u novinarstvu i poredak na ljestvici slobode medija proklamirane ciljeve Hrvatskog novinarskog društva ne potvrđuju, a znatno štete Sindikatu novinara koji se desetljećima bori sam, kako za novinarsku profesiju, tako i za prava novinara zaposlenih u medijskoj djelatnosti, uglavnom, bez stvarne pomoći profesionalnog udruženja novinara. S druge pak strane, Hrvatsko novinarsko društvo se sve više prepoznaje kao organizacija koja se zalaže za opća prava i jednakost u društvu, a sve manje prepoznaje prekarijat u novinarstvu koji je vidljiv, ali se profesionalno novinarsko udruženje od njega distancira i sve više postaje tzv. „interna stvar“ o kojoj se govori malo ili ništa.
Povijest HND-a
Hrvatsko novinarsko društvo (HND), udruga profesionalnih novinara, osnovano je 1910. godine u Zagrebu. No, prvu profesionalnu organizaciju novinari su dobili 1900. godine osnivanjem Društva hrvatskih književnika u kojem je jedan od četiri odsjeka bio novinarski. U jesen 1907. godine Pripremni odbor za osnivanje samostalnog društva izradio je „Pravila Hrvatskog novinarskog društva“ i poslao ih Zemaljskoj vladi na odobrenje, koje je stiglo tek u jesen 1910. godine. Društvo je utemeljeno 18. prosinca 1910. g., sa 61 članom osnivačem, a za prvog predsjednika izabran je M. Grlović. I tada su novinari osnivači bili različitih političkih uvjerenja i nacionalnih pripadnosti (kao i danas), ali je, čini se, bilo zastupljeno veće profesionalno zajedništvo s ciljem zaštite novinara. Uz razne organizacijske oblike i povremeni zastoj u radu, 1930. godine izgrađen je Novinarski dom (koji je vraćen u vlasništvo nastankom samostalne države Hrvatske). Usvajanjem novog Statuta, u siječnju 1991. g. vraćeno je ime i obnovljen rad HND-a. Položeni su i temelji za javno sudjelovanje i zauzimanje HND-a, posebice u pitanjima slobode i odgovornosti medija. U studenom 1992. g. HND je primljen u članstvo Međunarodne federacije novinara (IFJ). Na poticaj člana HND-a, 2. svibnja 2015. g. je niz članova napustilo HND i osnovalo udrugu Hrvatski novinari i publicisti, što je prvi raskol s negativnim posljedicama.
Novinari pred izborom članstva
Novinarima koji profesionalno teže razvoju novinarske profesije i kreiranju medijske stvarnosti članstvo u HND-u je izazov koji se poštuje. Članstvom u HND-u novinari mogu izražavati stručnost u svom području i na razne načine utjecati na medijske slobode općenito. Međutim, ono što je važno reći, osim ovog, stručnog i profesionalnog okupljanja, novinari okupljeni u HND-u nemaju nadležnost štititi prava i interese zaposlenih novinara koji žive od svojeg rada, često i u prekarnom odnosu, u medijskim kućama nepoznatih vlasnika. Ovaj segment borbe za prava novinara pripada isključivo Sindikatu novinara Hrvatske, koji interesno okuplja novinare i svakodnevno je s njima u kontaktu. Iako se stvara dojam da je djelovanje HND-a apsolutno kompatibilno sa Sindikatom novinara, jer se radi o istim članovima, novinarima, to ipak nije tako. Istina, deklaratorno se djeluje u sinergiji, ali se vremenom razlike sve više povećavaju jer se u HND na mala vrata sve više uvlači „elitizam“ i borba za moć, jer su članovi nerijetko na moćnim pozicijama poslodavaca u medijima. Da ova teza ima veliku podlogu u stvarnom životu, pokazuju i događaji prije mjesec dana, kada je aktualni predsjednik HND-a podnio neopozivu ostavku zbog „unutarnjeg neslaganja“ s potpredsjednicima. No, to je očito opet bio „okidač“ koji je razotkrio dugogodišnje zanemarivanje interesa članova, a i probleme s financiranjem najvažnijeg glasila HND-a, pisanog izdanja mjesečnika „Novinar“, koji je ugašen odlukom najviših tijela HND-a u ožujku 2018. g. Sve to su samo indikatori koji najavljuju moguće i veće probleme (otpuštanje zaposlenih radnika), jer su godinama apetiti rasli, a članstvo se smanjivalo, pa je upitno što će s financijama biti dalje. S druge pak strane, Sindikat novinara Hrvatske raste s članstvom, ali nema dodatne izvore financiranja, jer u vlasništvu nema nekretnina kao HND. Problem Sindikata novinara je i nedostatak Nacionalnog kolektivnog ugovora koji bi kao veliki „kišobran“ zaštitio novinare. Prije više od 15 godina održani su dugotrajni pregovori za Nacionalni kolektivni ugovor za novinare i medijske radnike u kojima je aktivno sudjelovao i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti. Nakon nekoliko godina pregovora oni su se jednostavno ugasili, jer tada nisu imali ni podršku ni „zaleđe“ u HND-u. Upravo suprotno, većina pregovarača na strani poslodavca bili su ujedno i članovi HND-a.
Što reći na kraju? Dok se u HND-u članovi bave sami sobom, pa jedni traže, a drugi daju ostavke, Sindikat novinara Hrvatske bori se za goli život novinara i opstojnost profesije. U uvjetima privatiziranih medija nepoznatih vlasnika to nije nimalo lako. S druge strane, HND je prošli mjesec izabrao drugog čelnog čovjeka koji je nastupio na dužnost. Poslije unutarnjih neslaganja u HND-u će teško biti vratiti ravnotežu i krhotine pretvoriti u čvrstu skulpturu. Svi novinari, bez obzira jesu li članovi bilo koje organizacije, to od njega očekuju, jer je sama novinarska profesija na izdisaju. Razne „Igre prijestolja“ najviše su naštetile novinarima i novinarstvu.