Imenovane uprave trgovačkih društava

Imenovane uprave trgovačkih društava
U proteklih nekoliko mjeseci su u trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske imenovane nove uprave i nadzorni odbori. Neka od tih društva su podružnice Sindikata grafičara, te su u tekstu prikazane imenovane uprave tih društava.
U Agenciji za komercijalnu djelatnosti za direktoricu je 29. srpnja 2016. godine imenovana Adela Jelinek Bišćan. 
U Odašiljačima i vezama direktor je od 19. siječnja 2017. godine Mate Botica. 
Dana 20. siječnja 2017. godine imenovana je nova Uprava u Narodnim novinama. Predsjednik Uprave je Branimir Gudelj, a članovi Uprave Nikica Pažin i Vitomir Šimić.
Direktorica Nada Kanižaj imenovana je u Tiskari Vjesnik 6. ožujka 2017. godine.