Inicijativa „67 je previše“ – Odbor za Ustav predložio provjeru broja potpisa!?

Inicijativa „67 je previše“ – Odbor za Ustav predložio provjeru broja potpisa!?
Odbor za Ustav Hrvatskog sabora predložio je Saboru da zaduži Vladu da provjeri potpise prikupljene u referendumskoj inicijativi “67 je previše”. Taj zaključak još treba potvrditi Hrvatski sabor. Iako je prijedlog jednoglasno podržan na sjednici odbora, zastupnik Peđa Grbin predložio je da se s obzirom na broj potpisa ne provjerava svaki, nego da Vlada uzme uzorak i iz njega utvrdi je li prikupljen dovoljan broj potpisa građana za pokretanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju.