Inicijativa za početkom kolektivnih pregovora u podružnici Lana Karlovačka tiskara

Inicijativa za početkom kolektivnih pregovora u podružnici Lana Karlovačka tiskara

Dana 12. listopada 2021. godine Sindikat grafičara i medija je poslodavcu Lana Karlovačka tiskara d.d. uputio inicijativu za početkom kolektivnih pregovora za novi Kolektivni ugovor u toj sindikalnoj podružnici imajući u vidu činjenicu da je važeći Kolektivni ugovor u toj sindikalnoj podružnici sklopljen na određeno vrijeme po principu 1 + 1 godina te da je prva godina njegove primjene istekla 1. travnja ove godine.

U razgovorima, koje je Sindikat prije ljetne stanke imao sa predstavnicima poslodavaca o navedenoj temi, poslodavac je predložio odgodu pregovora kako bi se potvrdili određeni razvojni projekti te definirala razina prava radnika koja je prema navodima poslodavca trebala biti povoljnija za radnike.

S obzirom da od tada Sindikat nije dobio nove informacije od strane poslodavca o mogućnostima početka pregovora za novi Kolektivni ugovor te imajući u vidu sve češće upite od strane radnika o stanju naših pregovora odnosno budućoj razini prava, Sindikat grafičara i medija predložio je poslodavcu održavanje zajedničkog sastanka na kojem bi poslodavac informirao Sindikat o trenutnoj situaciji i mogućnostima novog kolektivnog ugovora.  Očekuje se odgovor poslodavca na prijedlog i inicijativu Sindikata.