Inspekcijski nadzori moraju biti strateški i učinkoviti!

Inspekcijski nadzori moraju biti strateški i učinkoviti!
Europska sindikalna agencija za zaštitu temeljnih prava provela je istraživanje o iskorištavanju radnika koji odlaze raditi u druge države članice Europske unije. Rezultati tog istraživanja ukazuju da poslodavci diljem EU takve radnike ozbiljno iskorištavaju. Istraživanje ujedno ukazuje da inspekcijski nadzori nisu učinkoviti kako bi spriječili takve pojave. Preko polovice ispitanih radnika izjavili su da inspekcija nije bila prisutna na njihovom radnom mjestu, a u Njemačkoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu je to je izjavilo preko 70% radnika. Pri tome inspekcije nisu učinkovite, a radnici se tuže na postupanja inspekcije koje ih ispituju u prisustvu poslodavaca, omogućuju poslodavcima da biraju radnike s kojima će inspektor razgovarati te inspektori prihvaćaju namještene odgovore poslodavaca. Također je uočeno postupanje poslodavaca koji skrivaju radnike u podrumima i skladištima, dok neki poslodavci imaju s radnicima sklopljene lažne ugovore o radu ili radnike tjeraju da inspektorima daju lažne iskaze.
Radnici snose posljedice inspekcijskog nadzora
Istraživanje također navodi da radnici nisu dovoljno upoznati s postupkom provođenja inspekcijskog nadzora te da ne znaju koja su njihova prava. Neznanje radnika dovodi do nepovjerenja i straha u inspektore i inspekcijski nadzor. Prisustvo inspekcije na radnom mjestu nerijetko za posljedicu ima prijetnje poslodavaca, dodatni rad radnika ili gubitak dohotka radnika, a neki radnici izgube posao ili su deportirani. Poslodavci pritom izbjegavaju plaćati kazne, a nerijetko i postupci odlaze u zastaru, pa radnici stječu dojam da samo oni trpe posljedice inspekcija.
Zaključak istraživanja jest da provođenje više inspekcijskih nadzora nije rješenje, već da ti nadzori moraju biti strateški planirani i učinkoviti te da se moraju usredotočiti na one grane i djelatnosti u kojima postoji najveći rizik iskorištavanja radnika. Pri tome se inspekcijski nadzori ne bi smjeli najavljivati, a s radnicima bi se trebalo razgovarati bez prisustva poslodavaca, kako bi se spriječilo iskorištavanje radnika od poslodavaca.