International Trade Union Confederation (ITUC) – Jačanje snage radnika

International Trade Union Confederation (ITUC) – Jačanje snage radnika
Više od 1.200 sindikalnih predstavnika iz 130 zemalja i 331 nacionalne sindikalne centrale okupilo se od 2. do 7. prosinca ove godine u Kopenhagenu na četvrtom Kongresu International Trade Union Confederation ITUC-a, Međunarodne konfederacije sindikata, koja okuplja 207 milijuna članova diljem svijeta. 
Dokrajčivanje korporativne pohlepe, kontrola ekstremno velikih multinacionalnih kompanija koje ruše standarde rada, ali i gospodarstva i države, uključivanje žena u svijet rada, sindikalno članstvo i društvo, organiziranje mladih, slobode demokratskih prava, prava na sindikalni rad, štrajk i slobodu medija, rješavanje izbjegličkih kriza i pomoć pogođenima, eliminiranje ropstva, koje, nažalost, još nije iskorijenjeno te poprima nove moderne oblike, klimatske promjene, održivi razvoj i mir u svijetu, izazovi su pred ITUC-om. ITUC je snažna organizacija diljem svijeta koja može i mora promijeniti pravila igre i izgraditi snagu radnika. 
Dvije kandidatkinje za glavnu tajnicu
Sharan Burrow u svojem govoru naglasila je da su sindikati i ITUC najveća demokratska sila na svijetu. Sindikalci svijetom rade i riskiraju sve da bi pobijedili, a kad pobijede, korist od toga je za sve. ITUC je snaga radnika koja treba graditi novi internacionalizam u kojem će potrebe svim radnicima biti prepoznate i boriti se za njih. Nažalost, borba još ostaje, jer mnogi nisu vidjeli napredak i ostvarenje prava te su i dalje žrtve velikog kapitala. Imamo pravo biti ljutiti što je bogatstvo svijeta udvostručeno proteklih desetljeća, a mnogi još uvijek nemaju dostatne plaće za temeljne potrebe, što nepravda i dalje postoji, što temeljna prava nisu ostvarena, što multinacionalne kompanije ostvaruju ogromne profite dok izrabljuju radnike, što se žene i dalje ne tretiraju jednako, što i dalje postoje mnogi oblici prisilnog rada djece. Veliki kapital bježi od propisa i pravila, a naše države to puštaju i gledaju mu kroz prste, puštajući da radi što želi. Trebamo izgraditi novi sustav u kojem će principi i prava radnika biti veći. Stoga se treba obračunati sa svakim od njih, ali također treba promijeniti i pravila igre u kojima globalni kapital neće raditi protiv ljudi. Proteklih godina utjecaj Međunarodne organizacije rada je porastao, što je dobro, jer kad se prava radnika i građana ne poštuju, treba prokazati sve koji ih ne poštuju; od Amazona, globalnih lanaca opskrbe, kao u Bangladešu i sličnim zemljama, do gradnje u Kataru. Izbjegavanje poreza uništava naše ekonomije i onemogućava ostvarenje javnih interesa koje naši građani trebaju ostvariti. Plan rada koji će potvrditi Kongres bit će njezin program koji će slijediti i na njemu raditi iduće četiri godine, no demokracija se ne ostvaruje samo na sastancima već se mora ostvariti kroz svakodnevni rad i mora se ostvariti na svakom mjestu u svakom razgovoru sa svakim radnikom. To će biti njezin zadatak da zajedno s mladima radi na razvoju boljeg ITUC-a i gradi ga do 250 milijuna članova. 
Susanna Camusso naglasila je kako treba već u samom ITUC-u što bolje ostvariti principe demokratičnosti, kako bi ova organizacija mogla nastavili te iste principe promovirati u svojem radu. Uvijek moramo imati u vidu da zastupamo radnike, bez obzira na kojoj razini djelujemo, radnici i njihovi interesi su naš temelj. Pritom jednaku pažnju treba posvetiti svim regijama. Mladi vođe i razvoj mladih su put kojim trebamo ići. 
Problemi porezne evazije, nejednakosti, nejednakosti žena, sigurnost rada, klimatske promjene, sve je to ugroženo zbog globalizacije koja se vraća rušeći sve standarde, kroz nacionalne sustave i zemlje koje se dijeli i ne želi uspostaviti i globalne standarde rada. Živimo u svijetu u kojem 8 bijelih ljudi ima jednako kao i pola populacije svijeta. Moramo se prilagoditi i boriti se za novi svijet rada i boriti se za standarde koji će se primjenjivati za sve. Moramo zaštititi rušenje javnih sektora i javnih službi, jer oni su temelj dobrog života ljudi. Naglasila je važnost porasta utjecaja MOR-a, koji će braniti i uspostaviti postojeće i nove standarde potrebne za novi svijet u kojem ćemo živjeti. Važnost kolektivnog pregovaranja ne smije se zaboraviti diljem svijeta, a važno je uspostaviti veće plaće. 
Zaključila je da je borba za bolje uvjete i bolji svijet najbolja borba i aktivnost kojoj se netko može posvetiti, a pritom moramo poštivati pravo na jednakost i naći konsenzus. Kakvim se ciljevima borimo, takva mora biti i naša organizacija, demokratska i slobodna, tako možemo graditi bolji svijet rada. 
U izbornom postupku s 53% glasova na iduće 4 godine izabrana je Sharan Burrow koja je najavila da joj je to posljednji mandat. 
Reguliranje ekonomske moći
Sustav koji je stvoren projektirale su moćne multinacionalne kompanije u svrhu isisavanja profita iz rada, a izgradile su im ga vlade koje su došle na vlast glasovima tih istih radnika koje su izdale. Radni ljudi i njihove obitelji su pogođeni i većina njih, preko 80% smatra da ovaj sustav nije pravedan, a sve više ih gubi vjeru u temeljne principe demokracije. Kongres ITUC-a poziva na pojačanu borbu protiv svih oblika korporativne pohlepe i za regulaciju ekonomske moći u javnom interesu. 
Prekretnica. Svijet je došao do prekretnice. Šezdeset posto globalne trgovine je pogonjeno multinacionalnim kompanijama koje svoje poslovanje temelje na principima eksploatacije, diskriminacije i zloupotrebe ljudskih prava u lancima opskrbe, potpomognutim širokim povredama nacionalnih zakona. Korupcija, izbjegavanje poreza, onečišćenje postaju sastavni dio globalne ekonomije. Najveće kompanije direktno zapošljavaju samo 6% radnika koji mogu imati vezu s njihovim poslovanjem i profitima, dok svoj rezultat temelje na radu 94% radnika skrivenih u lancima opskrbe diljem svijeta, koji nemaju nikakvog udjela u produkciji i bogatstvu koje stvaraju. Kompanije vođene profitima traže snižavanje troškova, veću fleksibilnost, što vodi smanjenju plaća, nesigurnim i opasnim oblicima rada, ozljedama, bolestima čak i smrti. 
Kompanije na vrhu ovog lanca moraju biti natjerane da osiguraju poštivanje temeljnih prava radnika i primjerene uvjete na svim svojim razinama. 
Novi model trgovine. ITUC se protivi globalnim investicijskim sporazumima i trgovinskim ratovima koje vode korporativne elite u svojem uskom interesu. Podržavamo model trgovine temeljen na socijalnoj pravdi. Trgovinski sporazumi moraju sadržavati radna prava i zaštitu javnih službi. Protivi se viziji slobodne trgovine, koja ne uključuje i pravednu trgovinu, koja deregulira radne odnose, prehranu, standarde potrošača i okoliša, te daje stranim investitorima privilegirana prava da tuže demokratski izabrane vlade kada postupaju u interesu radnika. 
ITUC će zahtijevati da trgovinski sporazumi i investicijske politike priznaju i djeluju prema standardima Međunarodne organizacije rada (MOR), sprječavaju socijalni damping i uključe uvjete pravedne tranzicije. MOR treba biti autoritet za tumačenje obvezujućih socijalnih odredaba u trgovinskim sporazumima i ITUC će raditi na uvođenju odredaba „socijalno najbolje nacije“ kao načina podizanja standarda u tim sporazumima. Na kraju, i sama Svjetska trgovinska organizacija treba se promijeniti tako da unese obvezujuće odredbe o temeljnim radnim i ljudskim pravima. 
Kvalitetne javne službe. Korporativni utjecaj također tjera vlade i institucije da prihvate ideologiju privatizacije i liberalizacije i daljnjeg outsourcinga javnih službi. Investiranje u državu i kontrola njezinog vlasništva su pravi način postizanja socijalnih ciljeva i zahtjeva za promoviranje kvalitetnih javnih usluga te korištenja naprednih zaštitnih politika. ITUC se protivi razaranju postojećeg socijalnog modela i zaštite, uvođenja nepravednih uvjeta u njih i aktivno će se boriti za očuvanje i unapređenje postojećih sustava. Jednako ćemo se boriti da proširimo socijalnu zaštitu za sve. Protivi se trendu rezanja javnih službi i politike outsourcinga pritom čineći konzultantske firme posebnim grupama zadovoljenja privatnih interesa. ITUC će zastupati kvalitetne javne sustave uključujući svima dostupno zdravstvo, obrazovanje, vode, energije, čistoću, pravdu, temeljne usluge socijalne skrbi i boriti se protiv svih oblika privatizacije. 
Pošten porezni sustav. ITUC odbija princip poreznog natjecanja među zemljama. Popravljanje polomljenog globalnog poreznog sustava je nužno. U srcu problema je lažna premisa u kojoj kompanije unutar iste grupe trguju među sobom kao da su na otvorenom tržištu. Samo jedinstven pristup oporezivanju multinacionalnim korporacijama može imati rezultat. Nedostaje i političke volje da se uz rad i u pogledu poreza i socijalnih politika regulira rad velikih globalnih kompanija, posebice novih digitalnih platformi. „Preveliki da ih se dira“ njihova dominacija tržištima uništava lokalno poslovanje podrivajući i slobodu udruživanja i kolektivno pregovaranje, te njihovo predatorsko ponašanje ne zna granice. 
Globalna kriza plaća. Za milijune ljudi nužno je hitno povećanje plaća kako bi zadovoljili temeljne potrebe sebe i svojih obitelji. Ovaj svijet predstavlja frakciju profita u kojem se na svakom radniku u globalnim lancima opskrbe zarađuje po 17.000 dolara. ITUC će voditi kampanju za povećanje plaća u svakom dijelu svijeta kako bi radnici i njihove obitelji mogli živjeti dostojanstveno. Uz minimalnu plaću koju kao minimum prava određuju vlade, radnici trebaju zadržati pravo da slobodno kolektivno pregovaraju putem sindikata za plaće koje će pokazivati pravu vrijednost njihovog rada i osigurati dostojanstvene radne uvjete. 
Borba protiv korporativne pohlepe. Korporativna moć je izvan kontrole i modeli korporativne moći kao, na primjer, Samsung, otišli su toliko daleko da radnici plaćaju svojim zdravljem i životima modele poslovanja koji stavljaju profit ispred svega. Takav model mora se zamijeniti s konstruktivnim industrijskim odnosima u kojima će biti priznati svi standardi Međunarodne organizacije rada, socijalnog dijaloga i primjerenih odnosa rada i kapitala. ITUC će se zalagati i za provedbu Bangladeškog sporazuma kojim se uspostavljaju standardi zaštite na radu i od požara te primjereni uvjeti rada u lancima opskrbe, te će ovakve principe zahtjeva i nadzora uspostave temeljnih standarda širiti i na ostale globalne lance opskrbe. Korporativna pohlepa manifestira se i kroz sve više radnika na fleksibilnim, nesigurnim, privremenim poslovima i radu na digitalnim platformama, te će se ITUC boriti za ograničenje ovakvih oblika rada. Kako bismo vratili ljude i planet na prvo mjesto, a ne profite kompanija, moramo vratiti moć sindikata i radnički kapital. 
Mir, demokracija i ljudska prava
Militarizacija u kojoj samo manje od 12 zemalja nije uključeno direktno ili indirektno u oružane sukobe, pokazuje da su vodstva gotovo svih zemalja usmjerena prema sukobu i isključivosti. 
Obrana demokracije. ITUC-ov globalni indeks pokazuje da je u prošloj godini porastao broj zemalja koje negiraju slobodu govora s 50 na 54, broj zemalja u kojima radnici trpe nasilje povećao se s 59 na 65, broj zemalja u kojima se zatvaraju sindikalni aktivisti povećao se s 44 na 59. Zalaganje za mir, demokraciju i prava znači osiguravanje primjerenih standarda života za sve. To podrazumijeva socijalnu pravdu i jednakost, dostupnost javnog obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i stanovanja. To podrazumijeva solidarnost među generacijama i punu uključenost nada i očekivanja mladih ljudi. Kongres ITUC-a je potvrdio centralni prioritet obrane prava radnika i sindikalnog rada te će se zalagati za slobodni, neovisan, demokratski i reprezentativan sindikalizam diljem svijeta. 
Prekid sukoba i globalna solidarnost. ITUC će iskazati globalnu solidarnost i aktivno se zalagati za mirno rješavanje konflikata diljem svijeta kao što je stanje u Palestini, Afganistanu, Burundiju, Centralnoj Afričkoj Republici, Iraku, Libanonu, Libiji, Somaliji, Sudanu, Siriji, Jemenu, Miamaru. Također će osuditi rušenje i ograničavanje prava radnika i građana, koja se događaju u mnogim zemljama svijeta te rušenje demokracije u kojima se negiraju i kradu rezultati demokratski izabranih predstavnika građana. 
Pravo na štrajk. Ovo pravo je već desetljećima važan dio međunarodnog prava i ukorijenjeno u ustave više od 90 zemalja. No, ono je napadnuto i negira se u mnogim dijelovima svijeta. Bez prava na štrajk radnici su porobljeni, izloženi iskorištavanju, nesigurnim oblicima rada i negira im se efektivno kolektivno pregovaranje. Nacionalno i internacionalno ITUC potvrđuje svoju odlučnost u borbi za ovo temeljno ljudsko pravo – pravo na štrajk. Pred stogodišnjicu Međunarodne organizacije rada ITUC će pozvati na globalnu kampanju da se prozovu one zemlje koje su propustile inkorporirati temeljne standarde Međunarodne organizacije rada i zalagati se za globalnu ratifikaciju i poštivanje njegovih Konvencija, posebice broj 87. i 98. Sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja.
Zdravlje i sigurnost na radu. Fatalne ozljede i bolesti vezane uz rad dosežu 2,78 milijuna slučajeva godišnje čemu treba dodati nasilje na poslu, posebice protiv žena. Sindikati nikada neće prihvatiti da rizik ozljeda, bolesti i smrti može biti sastavni dio rada. Pravo na informaciju, pravo na uključenost i pravo na odbijanje opasnog posla su temeljni. Poslodavci moraju prihvatiti njihovu odgovornost da osiguraju zdravlje i sigurnost na poslu te trebaju raditi zajedno sa sindikatima na tom području. 
Borba protiv populizma. Vlastiti interesi, nedostatak solidarnosti, pohlepa, ksenofobija i rasizam stvaraju okruženje pogodno za porast desnice i populizma, kao i povrat nacionalizma. Sindikati moraju promovirati socijalnu pravdu, kao i kroz mehanizme tripartizma i uključenosti građana i radnika. Trebamo raditi na poboljšanju funkcioniranja i rada u interesu radnika. Trebamo ne samo reformirati postojeće globalne institucije nego i razmotriti stvaranje novih kako bi radnicima osigurali da imaju kontrolu nad svojim životima, pogotovo u uvjetima koje nameće kapital. 
Moderno ropstvo. Kongres ITUC-a pozdravlja globalni fokus na sve oblike modernog ropstva, ali upozorava da je oko 89 milijuna ljudi zarobljeno u neki oblik ropstva u proteklih pet godina. Sindikati imaju ključnu ulogu u eliminaciji svih oblika ropstva uključujući i one najnovije. Protokol Međunarodne konfederacije sindikata iz 2014. o Prisilnim oblicima rada postavlja jasne obaveze vladama da spriječe i eliminiraju prisilan rad i ITUC će pojačati te napore da se postigne univerzalno prihvaćanje i provedba ovog važnog instrumenta. Konkretni koraci će se poduzeti i u smjeru eliminiranja ropstva u globalnim opskrbnim lancima, Kafala sustava u kojem se kontroliraju slobode imigrantskih radnika, te će se posebna pažnja posvetiti zarobljavanju migranata u ropstvo. Ovdje će se daljnja pažnja posvetiti i slučaju Katara gdje je u gradnji infrastrukture preko dva milijuna stranih radnika dovedeno kroz Kafala sustav i oduzimanjem putovnica ograničene njihove slobode i prava u poziciji modernog roblja. Kafala sustav se ruši, kreiraju se minimalne plaće, uspostavlja predstavljanje radnika, definira se radno vrijeme. 
Dječji rad. Eliminiranje dječjeg rada je prioritet sindikalnog pokreta. Unatoč napretku učinjenom posljednjih desetljeća procjenjuje se da je 152 milijuna djevojčica i dječaka i dalje uključeno u dječjem radu, uključujući 73 milijuna u najgorim oblicima. ITUC podržava cilj da se do 2025. godine eliminiraju oblici dječjeg rada. Niti jedna vlada ne može se skrivati od odgovornosti za legislativu i zaštitu djece od rada i niti jedna kompanija ne smije koristiti rad djece u svojem lancu opskrbe. Okončanje dječjeg rada traži i strategije koje će djeci omogućiti kvalitetno obrazovanje i podržati obitelji da djeci osiguraju školovanje umjesto rada.