Istragrafika, Rovinj – Aneksom produžen Kolektivni ugovor

Istragrafika, Rovinj – Aneksom produžen Kolektivni ugovor
Pisali smo prije nešto više od godinu dana o promjeni vlasnika Istragrafike, koja je iz vlasništva Adrisa zajedno s tvornicom duhana prešla u vlasništvo međunarodne duhanske kompanije BAT. 
Kolektivni ugovor Istragrafike, koji je potpisan 29. kolovoza 2013. godine važio je sve do sada. Naime, produžen je Aneksom 1 u 2014. godini, a sada je ponovno produžen Aneksom 2 i to za razdoblje do kraja ove godine, tj. do 31. 12. 2017. godine, te na rok od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. pod uvjetom da niti jedna ugovorna strana dostavom odgovarajuće pisane izjave drugoj strani najkasnije do 1. 10. 2017. godine nije izjavila da se protivi takvoj produženoj primjeni. Na ovaj rok primjenjuje se i produžena primjena od tri mjeseca, što znači da je mogućnost primjene do 31. 03. 2019. godine. Izmjene i dopune na prijedlog bilo koje ugovorne strane su moguće. 
Aneks 2 potpisali su 21. ožujka ove godine u Kanfanaru ispred Sindikata grafičara predsjednik Darije Hanzalek i sindikalni povjerenik Denis Brajnović, a sa strane poslodavca predsjednik uprave Enis Kancelir i član uprave Ivan Leko.