Istragrafika, Rovinj – Kolektivni ugovor još nije potpisan

Istragrafika, Rovinj – Kolektivni ugovor još nije potpisan

Kao što smo pisali u prošlom broju, kolektivni ugovor je način i tradicija reguliranja prava i obveza u Istragrafici. Održano je nekoliko sastanaka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca. Prijedlog kolektivnog ugovora prodiskutiran je i većina odredaba je usklađena i dogovorena. Nažalost  interes i želje obiju strana da se pregovori završe u što kraćem periodu nisu se ispunile.

Pregovarački odbor sindikata nije se složio sa nekoliko prijedloga poslodavca o smanjenju prava, dali su protuprijedlog jer smatraju da dobri rezultati, ostvarenje dobiti i uspješno poslovanje društva daju prostora za zadržavanje dosadašnjih prava. Iako se odbor poslodavca trebao očitovati u roku desetak dana odgovora  još uvijek nema.

Nada da će doći do dogovora još postoji. Da bi je ubrzali sindikat priprema anketu za članstvo kao prethodnicu referendumu o raspoloženju i njihovim stavovima prema zahtjevima i rješenju nastale situacije.