Istragrafika, Rovinj – Potpisan Aneks kolektivnog ugovora

Istragrafika, Rovinj – Potpisan Aneks kolektivnog ugovora


Nakon dužih pregovora, 1. kolovoza ove godine, potpisan je Aneks br. 1. Kolektivnog ugovora Istragrafika d.d. Rovinj kojim se mijenja dio odredaba dosadašnjeg kolektivnog ugovora potpisanog  29. kolovoza 2013. godine.

Važnije izmjene dogovorene su u području sistematizacije gdje se utvrđuju nove relativne vrijednosti poslova te skupni bodovni iskaz za svako radno mjesto, a koji predstavlja startnu relativnu vrijednost za puno radno vrijeme i normalni učinak. Na to se nadovezuju izmjene u području stimulacije. Radi se o stimulativnoj naknadi odnosno doprinosu radnika na radu i predstavlja dio plaće koji radnik ostvaruje na temelju ostvarenih poslovnih rezultata društva, organizacijske jedinice u kojoj radi i procjene individualnog doprinosa u određenom razdoblju.

Posebnim aktom utvrđeni su kriteriji za vrednovanje radnih mjesta, a posebni prilog kolektivnom ugovoru je popis radnih mjesta s pripadajućim bodovima te katalog poslova koji za svako radno mjesto sadrži opis posla, nadređene i podređene, popis odgovornosti, opis radnih zadataka, potrebna znanja i iskustva te posebne sposobnosti za taj posao, stupanj obrazovanja, radno iskustvo, znanje stranog jezika itd.

Novo vrednovanje je dogovarano kod nekoliko prethodnih pregovora, a sada je učinjeno i kao dio postupka promjena vezanih na minuli rad.

Aneks su potpisali sa sindikalne strane predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i sindikalni povjerenik Denis Brajnović dok je sa strane poslodavca potpis stavio direktor Enis Kancelir.

Kolektivni ugovor je potpisan na određeno vrijeme, a aneksom je određeno da se primjenjuje do 31. 12. 2015. godine te dodatno produženje za još jednu godinu do 31.12. 2016., ukoliko se ni jedna strana ugovora pismeno ne protivi takvoj produženoj primjeni. Nakon isteka tog roka još se primjenjuje tri mjeseca produžene primjene prema Zakonu o radu.