Izabrana nova radnička vijeća

Izabrana nova radnička vijeća
S obzirom na cikluse izbora radničkih vijeća, koji se održavaju uglavnom od početka ožujka do kraja svibnja, izbori su provedeni u nekoliko podružnica Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Zajedno s izborima za radnička vijeća, u nekim podružnicama su održani i izbori za povjerenike radnika za zaštitu na radu. 
Dana 4. travnja 2017. godine održani su izbori za radničko vijeće u Bakrotisku. Predana je samo jedna lista, a to je lista ispred Sindikata čiji je nositelj Josip Strahonj. Odaziv radnika je bio dosta velik te je uspješno izabrano novo radničko vijeće.
Prvo radničko vijeće je izabrano u HRT-u. Podneseno je pet lista, a jedna od njih je lista koju je podnio Samostalni sindikat radnika HRT-a. Istovremeno su održani i izbori za povjerenike radnika za zaštitu na radu za koje je podnesena zajednička lista Samostalnog sindikata radnika HRT-a i Sindikata tehnike HRT-a. Glasovalo se elektroničkim putem od 3. do 7. travnja 2017. godine. Lista Samostalnog sindikata radnika HRT-a je dobila dva mjesta u radničkom vijeću i uspješno je izabrano povjereništvo radnika za zaštitu na radu. 
U Lani-Karlovačkoj tiskari radničko vijeće je izabrano 17. ožujka 2017. godine, a bila je predana samo jedna lista. Povjerenici radnika za zaštitu na radu su izabrani krajem 2016. godine. 
U Narodnim novinama izbori za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu su održani 28. ožujka 2017. godine. Za radničko vijeće su podnesene dvije liste, jedna ispred Sindikata koja je dobila jedno mjesto u radničkom vijeću, a druga ispred Skupine radnika koja je dobila četiri mjesta. Za povjerenike radnika za zaštitu na radu je podnesena jedna zajednička lista Sindikata i Skupine radnika.
Dana 27. ožujka 2017. godine u Odašiljačima i vezama održani su izbori za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu, te je podnesena samo lista ispred Sindikata. 
Izbori za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu su još u tijeku u Modelu pakiranja.