Izbori za predstavnike radnika u Tisku – Izbori u sjeni nesuglasica i otvorenih pitanja

Izbori za predstavnike radnika u Tisku – Izbori u sjeni nesuglasica i otvorenih pitanja
Izbori za novi saziv radničkog vijeća i povjerenika radnika za zaštitu radnika u Tisku d.d. raspisani su krajem kolovoza ove godine. Imenovan je Izborni odbor i donesena odluka o izborima te zainteresirani pozvani na podnošenje lista. Svih pet sindikata nisu uspjeli postići dogovor o zajedničkoj listi. Pritom Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske zajedno sa Sindikatom prometa i veza Hrvatske pravovremeno podnosi zajedničku listu, a svoju listu tako podnosi i Sindikat hrvatskog vozača. Kako Sindikat novine i Sindikat trgovine Hrvatske nisu postigli svoj međusobni dogovor, na kraju podnose svoje liste, no uz njih se pojavljuje pitanje njihove ispravnosti i pravovremenosti, odnosno naknadnih suštinskih korekcija. 
Upitne liste, isključivani članovi izbornog odbora
Izborni odbor nije priznao listu Sindikata trgovine Hrvatske kao prekasno podnesenu (pitanje računanja subote kao radnog dana i isteka roka). Glasovi Izbornog odbora prvotno su bili jednako podijeljeni oko priznavanja liste Sindikata novine (pitanje naknadnih korekcija, podnositelja, kandidata i različitih datuma). No, potom predsjednica Izbornog odbora koja je iz redova Sindikata novine, sa sjednice isključuje člana Izbornog odbora iz Sindikata trgovine Hrvatske uz obrazloženje da je njegova lista već odbačena, ali inicira i odlazak člana iz Sindikata prometa i veza Hrvatske uz obrazloženje da izborni odbor ne može imati paran broj članova te inzistiranje da Sindikat novine zadrži dva člana u odboru, iako na njih ni u startu nije imao propisano pravo. Tako je Izborni odbor ogoljen sa 7 na 5 članova, bez predstavnika dva sindikata od kojih je jedan čak i dalje bio na listi s našim Sindikatom. Ponovnim glasovanjem modificirani Izborni odbor novom većinom prihvaća listu Sindikata novine. 
Imajući u vidu sve više tenzije, naš Sindikat poziva sve ostale sindikate na još jedan pokušaj zajedničkog dogovora. No unatoč sastanku, dogovor nije postignut. 
Izbori idu dalje, a tenzije i dalje rastu, u izbornim odborima, među sindikatima, na terenu. Odgađa se prvotni datum izbora za tjedan dana i izbori se kroz nekoliko dana provode pretežito glasovanjem preko pošte te završavaju neposrednim glasovanjem 4. listopada 2018. godine. Istina da je s obzirom na disperziranost radnika, posebice prodavača, izbore u Tisku vrlo zahtjevno provesti, a u ovakvim odnosima bilo je još teže. Nepovjerenje je doseglo preveliku razinu, do razine netrpeljivosti, što se prenijelo i na mnoge radnike. Na kraju, listiće putem pošte nije preuzeo cijeli izborni odbor odjednom, kako smo zahtijevali, već su parcijalno preuzimani u pošti poslodavca, zatvarani u kutije i čuvani kod predsjednice izbornog odbora. Cijeli proces je opterećen sumnjom u nepravilnosti, pa čak i istinitost rezultata. Imajući u vidu navedeno, izgledan je sudski epilog. 
I u tim okolnostima – osvojili smo većinu
Unatoč svemu, i u ovim okolnostima lista Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u koaliciji s listom Sindikata prometa i veza Hrvatske osvojila je većinu. Rezultat možda nije onakav kakav je priželjkivan, a dio naših predstavnika izražava sumnju da smo oštećeni, no i tako nastavljamo kontinuitet u daljnjem radu. 
Prema prethodnim rezultatima koje je objavio Izborni odbor (u još suženijem sastavu od samo tri člana), u izborima za radničko vijeće lista Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske dobila je 1041 glas i 8 članova u radničkom vijeću, lista Sindikata novine 846 glasova i 7 članova u radničkom vijeću, a lista Sindikata hrvatskog vozača 105, što nije bilo dovoljno za člana u radničkom vijeću. 
U izborima za povjerenike radnika za zaštitu na radu lista Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske dobila je 984 glasova i 8 povjerenika za zaštitu na radu, lista Sindikata novine 837 glasova i 6 povjerenika radnika za zaštitu na radu i lista Sindikata hrvatskog vozača 162 glasa i jednog povjerenika radnika za zaštitu na radu. 
Zahvaljujemo svim našim članovima i radnicima koji su ukazali povjerenje našoj listi, trudit ćemo se opravdati ga i zadržati.