Izmjene Ovršnog zakona

Izmjene Ovršnog zakona
Jedna od najvećih novina Ovršnog zakona, koji će stupiti na snagu tijekom ove godine, je povratak ovršnog postupka u ruke sudova, ali se radi njihova rasterećenja zadržavaju javni bilježnici kao povjerenici suda. Tako će sud, nakon što zaprimi uredan prijedlog ovrhovoditelja, kroz automatsku dodjelu, spis dodijeliti javnom bilježniku prema abecednom redu. No, ovrhe preko noći više se neće moći događati jer će javni bilježnik dužnika morati dva puta obavijestiti o pokretanju ovrhe te mu dati 15 dana da dug plati ili ga ospori. Potom će cijeli spis vratiti na sud, koji će voditi daljnji postupak.
Ovrhe nad jedinom nekretninom sužene
Ovrha se ne može provoditi nad jedinom nekretninom dužnika u kojoj on stanuje, osim ako je ovršenik u trenutku sklapanja pravnog posla izjavio da je suglasan da se ovrha može provesti na toj nekretnini. Ovrha nad jedinom nekretninom može se provesti ako sud utvrdi da će dužniku nakon vraćanja duga ostati dovoljno novca za kupnju nove nekretnine u kojoj može stanovati. Novost je povećanje glavnice tražbine radi čijeg namirenja ovrha na nekretnini nije dopuštena i to sa 20 na 40 tisuća kuna. Deložacija se, osim toga, više neće smjeti provoditi tijekom zime, odnosno od 1. studenog do 1. travnja.
Ovrhe nad plaćom radnika
Poslodavci su se žalili da im provođenje ovrhe nad plaćom radnika opterećuje poslovanje, te ih više neće provoditi, niti će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje provoditi ovrhu nad mirovinom. Provedba ovrhe na novčanim sredstvima radnika provodit će se preko FINE koja ovrhu provodi pod nadzorom suda. Tako će poslodavcima ostati samo obaveza uplate na račun iznosa plaće izuzetog od ovrhe prema nalogu suda ili FINA-e. 
Primanja izuzeta od ovrhe
Sindikatima je uvažen zahtjev za proširenje primanja koja su izuzeta od ovrhe te se više neće moći ovršiti božićnica, uskrsnica, regres, terenski dodatak, pomorski dodatak, sindikalne socijalne pomoći i pozajmice, dnevnice i naknade za službeni put u inozemstvo, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknade za odvojeni život. 
Postojeći dužnici, a prema posljednjim podacima FINE, u blokadi je gotovo 270 tisuća građana s ukupnim dugom koji je dosegnuo 25,4 milijarde kuna, od novog ovršnog zakona neće imati koristi. Naime, svi otvoreni postupci, kao i oni koji će se otvarati tijekom ove godine, vodit će se prema postojećem zakonu, što znači da će i poslodavci dio ovrha i dalje provoditi. Većina ovršnih postupaka ubuduće će se voditi elektronskim putem.