Izrada priručnika iz područja zaštite na radu

Izrada priručnika iz područja zaštite na radu
U sklopu Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, šifra UP.04.2.1.03, a koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, izrađuje priručnik u kojem će se pokriti područja iz zaštite na radu. 
Prvi dio priručnika će biti koncipiran tako da pokrije područja uređena Zakonom o zaštiti na radu (prava i obveze poslodavca i radnika, provedba mjera zaštite na radu i dr.). U priručniku će biti opisane opasnosti (mehaničke opasnosti, električna struja, požar i eksplozija, termičke opasnosti, kretanje i padovi) i štetnosti (kemijske i fizikalne štetnosti, rad s računalom), kojima su radnici izloženi, te mjere zaštite kojima se opasnosti i štetnosti mogu izbjeći ili ublažiti. Radnicima će se dati upute kako postupati u slučaju ozljede na radu i koja su njihova prava ako se ta ozljeda dogodi.
U drugom dijelu priručnika bit će opisana neka specifična radna mjesta grafičkih radnika s naznakama opasnosti koje se mogu pojaviti na tim radnim mjestima, te uputama kako ih izbjeći i postupati ako se te opasnosti manifestiraju.
Priručnik će se tiskati u najmanje 1.000 komada, te će biti podijeljen članovima sindikata. Predviđena je izrada i tiskanje priručnika tijekom travnja 2019. g.