Izvršni odbor UNI EGS – Budući položaj grafičkog sektora u UNI-ju

Izvršni odbor UNI EGS – Budući položaj grafičkog sektora u UNI-ju
Sastanak Izvršnog odbora UNI Europa grafičkog sektora održan je 18. listopada 2017. godine u Lucci. 
Redovite teme Izvršnog odbora UNI Europa grafičkog sektora su stanje i razvoj situacije u najvećim multinacionalnim kompanijama u sektoru, te se ne može izdvojiti većih vijesti važnijih za naše članstvo. Tu je i Europski socijalni dijalog s udrugom poslodavaca INTERGRAF o kojem smo pisali u prošlom broju. U postupku je i ažuriranje Upitnika o kolektivnom pregovaranju koji je temelj godišnjih izvješća o stanju kolektivnih ugovora grafičkog sektora Europe, a iz čega se pak definiraju daljnji smjerovi i aktivnosti. 
Upitna samostalnost
Ovaj put najznačajnija tema o kojoj tek treba povesti opsežne razgovore jest pozicija sindikata grafičkog i ambalažnog sektora u okviru UNI Global Uniona. Naime, sindikati grafičkog i ambalažnog sektora kao snažni sindikati krajem prošlog tisućljeća bili su jedni od nosioca projekta spajanja sindikalnih međunarodnih centrala i nastanka UNI Global Uniona 2000. godine u Berlinu. Kao takvi u organizacijskom smislu imaju vrlo jaku poziciju koja odgovara njihovom značaju u UNI-ju tog doba. Broj radnih mjesta u ovom sektoru u međuvremenu se smanjio, što se odrazilo i na broj članova udruženih sindikata. Sektor je i dalje snažan i dobro organiziran, posebice i kada znamo njegovu tradiciju. No, imajući u vidu spajanja na razini mnogih nacionalnih sektora, ali i razmatranje mogućih drugačijih odnosa i organizacije samog UNI-ja, u kojem su neki drugi sektori u međuvremenu ojačali, otvara se na mala vrata rasprava o poziciji grafičkog i ambalažnog sektora u okviru UNI-ja. Hoće li on i dalje ostati samostalan, hoće li imati jednaku poziciju, broj zastupnika, sredstva, hoće li se spajati s bliskim sektorima? Sve to treba raspraviti, komunicirati u okviru nacionalnih sindikata i UNI-ja. Postupno i transparentno, bez žurbe i brzopletih odluka.