Izvršni odbor UNI Europa grafičkog sektora – Je li važniji odnos prema drvu ili čovjeku?

Izvršni odbor UNI Europa grafičkog sektora – Je li važniji odnos prema drvu ili čovjeku?

Izvršen je redovan pregled aktivnosti u multinacionalnim kompanijama iz grafičko-ambalažnog sektora, koje djeluju na području Europe, a gdje se radi na priznanju rada sklapanjem sporazuma o uvjetima rada sindikata te na afirmaciji Europskih radničkih vijeća. Kompanije u prizmi aktivnosti na ovoj sjednici bile su MPS, Smurfit Kappa, Sofidel, Mecom/De Persgoep, DS Smith, Bertelsmann. Iako se radi o velikim multinacionalnim kompanijama, one većinom uopće ne djeluju kod nas.

Zanimljivo je da se može zamijetiti različitost pristupa Europskog radničkog vijeća i sindikata UNI u pojedinim kompanijama, gdje su Europska radnička vijeća često blažeg stava prema poslodavcu. Tako je posljednji primjer Smurfit Kappa, protiv kojeg je UNI u procesu afirmacije prava radnika i članova u Poljskoj u pet tvornica u toj zemlji organizirao niz aktivnosti, a dio toga je bio i prosvjed u Berlinu uperen protiv samog vlasnika. S takvim oštrijim pristupom se članovi Europskog radničkog vijeća te kompanije ne slažu te su gotovo stali na stranu poslodavca.

FSC certifikat

Zanimljiva je inicijativa skandinavskih kolega, vezano za FSC certifikat/etiketu (Forest Stewardship Council, prevedimo to kao Vijeće za upravljanje šumama). Naime FSC je, izgleda, najrašireniji certifikat na svijetu, a koji u suštini jamči da su pri izradi nekog proizvoda poštivani internacionalni standardi za očuvanje šuma, koji uključuju i nacionalne, a koji se sadržajno odnose na gospodarsku, ekološku i socijalnu prihvatljivost, a posljednja uključuje i standarde u odnosima poslodavca prema radnicima, ali samo u šumarstvu.

No, ovom etiketom se označavaju finalni proizvodi, Na primjer 50%, odnosno čak 30.000 kompanija iz područja ambalaže koristi ovu etiketu. Stoga je ideja da se standardi, koji se zahtijevaju za dobivanje prava na certifikat/etiketu, prošire na sve faze proizvodnje, od šume do dolaska finalnog proizvoda na police u trgovine pa da se u socijalno radnom području uključe svi radnici koji u tim fazama sudjeluju. Ukratko rečeno – trebalo bi biti jednako važno i važnije kako se odnosilo prema čovjeku nego prema drvu.

INTERGRAF stavlja dijalog na čekanje

Kao što UNI Europa grafički sektor predstavlja sindikate i radnike grafičke djelatnosti Europe, tako postoji INTERGRAF – udruženje poslodavaca grafičkog sektora Europe. Trebalo je gotovo 20 godina kako bi se uspostavio socijalni dijalog s INTERGRAF-om, a koji je trajao svega nekoliko godina i bio na uzlaznoj putanji, da bi sada bio gotovo zaustavljen. Naime, kada se došlo do toga da bi trebalo početi razgovarati o konkretnijim pitanjima, interes poslodavaca za dijalogom je splasnuo. INTERGRAF je izvijestio UNI Europu grafički sektor da je procjenjivao svoje aktivnosti narednih godinu-dvije te da je ovaj socijalni dijalog ocijenjen kao aktivnost manjeg značaja koja im uzima mnogo energije i resursa. Time je poslana poruka nezainteresiranosti za daljnju suradnju. Ipak, iz plana aktivnosti INTERGRAF-a vidljivo je kako postoje mnoge doticajne točke, te njegovo posljednje neprimjereno obraćanje neće biti uzeto kao povod prekidu suradnje sa strane UNI-ja, jer je utrošeno previše energije da se odnosi uopće uspostave.

Konferencija o kolektivnom pregovaranju

Konferencija o kolektivnom pregovaranju u grafičkom sektoru na razini Europe bit će održana najvjerojatnije 20. i 21. listopada. Uz pregled stanja na temelju podataka Europske sindikalne centrale – ETUC-a, te analize upitnika o kolektivnom pregovaranju koji ispunjavaju sindikati grafičkog sektora Europe, predloženo je da se pokušaju analizirati i ključna radna mjesta našeg sektora po zemljama Europe, što bi dalo zanimljiv pregled u prava radnika i međusobnu konkurentnost. Predloženo je i da se prezentiraju različiti sustavi kolektivnog pregovaranja, od onih na nacionalnoj razini, preko razine djelatnosti odnosno sektora, do onih na razini pojedinih poslodavaca. Ovaj posljednji oblik pregovaranja na razini poslodavaca trenutno je aktivan i kod nas pa će vjerojatno upravo delegacija našeg sindikata na toj konferenciji prezentirati sustav kolektivnog pregovaranja na razini poslodavaca.