Izvršni odbor UNI Europa grafičkog sektora – Sindikati Europe imaju posla

Izvršni odbor UNI Europa grafičkog sektora – Sindikati Europe imaju posla
Sastanak izvršnog odbora UNI Europa grafičkog sektora održan je 14. veljače 2017. godine u Varšavi. 
Hrvatska prezentacija kolektivnog pregovaranja
Konferencija o kolektivnom pregovaranju u grafičkom sektoru na razini Europe, koja je održana 20. i 21. listopada 2016. u Berlinu, ocijenjena je vrlo uspješnom. Uz pregled stanja na temelju podataka Europske sindikalne centrale – ETUC, te analize stanja u kolektivnom pregovaranju na nacionalnim razinama, prezentirani su i različiti sustavi i prakse kolektivnog pregovaranja, od onog na nacionalnoj razini, preko razine djelatnosti odnosno sektora, do onog na razini pojedinih poslodavaca. Ovaj posljednji oblik, pregovaranja na razini poslodavaca, prezentirali su predstavnici našeg Sindikata, a ta prezentacija i naš rad zaokupili su pozornost mnogih i pohvale, posebice što su nadmašili očekivanja mnogih o sindikalnom radu iz „malene“ Hrvatske. Posebno dobrim je ocijenjeno što ton konferencije nije bio pesimističan. Jasno da stanje nije lako, ali svi se bore i traže nova rješenja kako nastaviti dalje. 
Kako sa skromnim sredstvima napraviti što više 
U daljnjem tijeku razmatrana su financijska izvješća za prošlu godinu. Trošenje budžeta UNI grafičkog sektora Europe, od 95.000 eura, bilo je u okvirima plana, a najviše je potrošeno za organiziranje i uspostavu europskih radničkih vijeća i sindikalnih mreža u vodećim multinacionalnim kompanijama, te na području kolektivnog pregovaranja uključujući i naprijed navedenu konferenciju. Valja napomenuti da su ova sredstva ustvari skromna, ako se ima u vidu koliki su troškovi rada na većim udaljenostima i s multinacionalnim grupama većeg broja, od troškova puta do prevoditelja. 
UNI pokušava ojačati organiziranje i sindikalne aktivnosti u području proizvodnje toaletnog i higijenskog papira, koju vodi nekoliko snažnih multinacionalki. Radi se na snimanju sektora, povezivanju, sastancima i izgradnji sindikalne mreže. Slično vrijedi i za izdavački sektor u kojem se također pokušavaju pojačati aktivnosti. 
Dijalog s poslodavcima Europe gotovo umrtvljen
 Nastavlja se dijalog s INTERGRAF-om, udruženjem poslodavaca grafičkog sektora Europe. Gotovo 20 godina trebalo je da se uspostavi socijalni dijalog s INTERGRAF-om, a koji je trajao svega par godina u pozitivnoj putanji, da bi posljednjih mjeseci bio gotovo zaustavljen. Ipak nakon inicijativa sa strane UNI-ja, održano je nekoliko sastanaka te se dijalog nastavlja uz traženje sjecišta interesa i zajedničkih projekata, a oni su svakako mogući na području praćenja i predviđanja vještina potrebnih u audiovizualnim djelatnostima i njihovom vezom s grafičkom djelatnošću odnosno ispreplitanju tih djelatnosti; trendova i modela razvoja grafičke djelatnosti; kadrovskih potreba; digitalizacije i robotizacije. 
4. industrijska revolucija
UNI dugoročan naglasak stavlja na praćenje 4. industrijske revolucije i odgovora na nju u pogledu pitanja budućnosti rada i radnih odnosa, te će osnovati radne grupe aktivista, stručnjaka i tražiti rješenja da revoluciju tehnologije prate i primjerene društveno prihvatljive promjene radnih odnosa.