Jednaka plaća za jednaki rad

Europska komisija je predstavila prijedlog o transparentnosti plaća kako bi se osiguralo da žene i muškarci u EU budu jednako plaćeni za jednaki rad.

Jednaka plaća za jednaki rad

Mjere za transparentnost plaća

– transparentnost plaća za tražitelje zaposlenja – poslodavci će kandidatima morati dati informacije o početnoj plaći ili mogućem rasponu početne plaće u obavijesti o slobodnom radnom mjestu ili prije razgovora za posao. Poslodavci neće smjeti kandidate pitati o njihovim prošlim plaćama.
– pravo zaposlenika na informacije – zaposlenici će imati pravo od poslodavca zatražiti informacije o svojem individualnom platnom razredu i prosječnim platnim razredima, raščlanjene po spolu, za kategorije radnika koji obavljaju jednaki rad ili rad jednake vrijednosti.
– izvješćivanje o rodnim razlikama u plaćama – poslodavci s najmanje 250 zaposlenika moraju objaviti informacije o razlici u plaćama između njihovih radnica i radnika.
– zajednička procjena plaća – ako se u izvješćima o plaćama otkrije rodna razlika u plaćama od najmanje 5 posto, poslodavci koji takvu razliku ne mogu opravdati objektivnim razlozima neovisnima o radu morat će provesti procjenu plaća u suradnji s predstavnicima radnika.
Bolji pristup za žrtvu diskriminacije u plaćama
– naknade za radnike – radnici koji su pretrpjeli diskriminaciju u plaćama mogu dobiti naknadu.
– teret dokaza na poslodavcu – bit će zadano da poslodavac, a ne radnik, mora dokazati da nije bilo diskriminacije u plaći.
– sankcije, uključujući novčane kazne – države članice trebale bi utvrditi posebne sankcije za kršenje pravila o jednakoj plaći, uključujući minimalne razine novčanih kazni.
– tijela za jednakost i predstavnici radnika mogu u upravnim postupcima zastupati radnike i podizati kolektivne tužbe zbog nejednakosti plaća.
Sljedeći koraci
Prijedlog se sada upućuje Europskom parlamentu i Vijeću na odobrenje. Nakon donošenja direktive, države članice imat će dvije godine da je prenesu u nacionalno zakonodavstvo i Komisiji dostave relevantne tekstove o prenošenju.