Kako izgraditi dobro društvo u Hrvatskoj?

Kako izgraditi dobro društvo u Hrvatskoj?
Novo doba nosi i nove izazove u kojima je ulaganje u ljude osnovna pretpostavka gospodarskog i društvenog napretka jednog društva. To je osnovni zaključak konferencije Friedricha Eberta “Izgradnja dobrog društva ususret socijalnijoj i demokratskijoj Europi”, koja je održana 5. ožujka 2018. godine.
Na konferenciji su govorili predstavnici akademske zajednice i sindikata o mjerama koje je nužno poduzeti kako bi se u Hrvatskoj izgradilo dobro društvo u kojem će svakome biti zajamčena socijalna sigurnost, kroz pružanje jednakih šansi svima.
Ujedno je naglašeno da novi socijalni rizici, uzrokovani promjenama u svijetu rada, nužno nameću potrebu preispitivanja današnje uloge socijalne države čija uloga pored socijalne zaštite mora biti i ulaganje u ljude u svim fazama njihovog života (u dječjoj dobi, u radno produktivnoj dobi, pa tako i u umirovljeničkoj dobi), što je temeljna osnova razvoja Socijalne Europe inkorporirana u političke i strateške dokumente EU. Osnovna poruka skupa je bila da dok su se u proteklim godinama značajna sredstva ulagala u izgradnju autoputa, spašavanje brodogradnje i sl., država je zaboravila na ljude, u koje se kao osnovni potencijal svakoga društva trebalo najviše ulagati.
Osnovni zaključak skupa je bio da je nužno mijenjati paradigmu u Hrvatskoj te sve potencijale usmjeriti na bolji i kvalitetniji život građana, te osigurati socijalnu zaštitu kroz socijalno investiranje.