Kolektivnim ugovorom jednako povećane plaće radnicima Narodnih novina

Kolektivnim ugovorom jednako povećane plaće radnicima Narodnih novina

Nakon što su radnici ratifikacijom dali potvrdu, Sindikat grafičara i medija i poslodavac Narodne novine potpisali su sredinom srpnja 2023. novi Kolektivni ugovor. Od plaće za srpanj svim radnicima se materijalna prava povećavaju za oko 86 eura neto. Takav pristup Sindikat je smatrao važnim u uvjetima inflacije i rasta troškova života svih radnika.    

Podsjetimo, Sindikat grafičara i medija je 22. veljače 2023. ponovio inicijativu za kolektivne pregovore sa zahtjevima za unapređenje materijalnih prava radnika Narodnih novina d.d. Sindikat je ključnim naznačio povećanje plaće, jednako za sve radnike, kako bi u uvjetima rasta troškova života svi osjetili jednako povećanje, posebice oni s manjim i srednjim plaćama a kojima je to najpotrebnije.

Kolektivni pregovori su bili opsežni i dugotrajni, uz svijest visokih očekivanja radnika. Puno energije utrošeno je oko napretka i kompromisa u području plaće.

Maksimum definiran za pregovaračkim stolom do početka srpnja 2023. sadrži slijedeće:

  • Povećanje plaće svim radnicima kroz povećanje svih koeficijenta za 0,22, odnosno oko 75 eura neto (oko 115 eura bruto 2). Ukupno povećanje mase plaća je 8% (iznosi su svima isti, a za radnike s manjim plaćama udio povećanja je i viši, za one s većim plaćama udio je niži).
  • Poslodavac će kroz isplatu prigodne nagrade krajem 2023. gledati nadoknaditi povećanje koje zbog dugih pregovora nije ostvareno za travanj, svibanj i lipanj 2023.
  • Povećanje naknade za topli obrok za 11,06 eura neto mjesečno, odnosno ukupan iznos od 796,44 eura godišnje u jednakim mjesečnim iznosima.
  • Povećanje otpremnine za odlazak u mirovinu na 1.327,24 eura.
  • Roditelj dvoje djece do 15 godina starosti ostvarit će pravo na 2 dana godišnjeg odmora, a s troje djece pravo na 3 dana. Ostalo ostaje isto.
  • Razdoblje neplaćenog dopusta skraćuje se sa 12 na 6 mjeseci.
  • Odredbe Kolektivnog ugovora usklađuju se sa odredbama Zakona o radu, a iznosi u kunama preračunati su u eure.

Sindikat je proveo postupak Ratifikacije novog Kolektivnog ugovora 10. i 11. srpnja 2023. Od ukupno 414 zaposlenih (412 bez članova uprave) izjašnjavanju se odazvalo 277 radnika, a od kojih je 194 prihvatilo potpis novog Kolektivnog ugovora dok 83 nije prihvatilo njegov potpis. I među članovima sindikata 80% onih koji su glasovali izjasnilo se za potpis Kolektivnog ugovora.

Stoga su nakon finalizacije teksta Sindikat i Poslodavac s datumom 17. srpnja 2023. potpisali novi Kolektivni ugovor za radnike Narodnih novina, sve na razdoblje od dvije godine.