Konferencija o sigurnosti i zdravlju na radu u sektoru ambalaže

Konferencija o sigurnosti i zdravlju na radu u sektoru ambalaže

Dana 27. rujna 2023. godine u Pisi u Italiji je održana Konferencija o sigurnosti i zdravlju na radi u sektoru ambalaže. Na Konferenciji su sudjelovali i imali aktivnu ulogu na sva tri panela predstavnici Sindikata grafičara i medija – Maja Vidaković (sindikalna povjerenici u podružnici Lana-Karlovačka tiskara), Denis Brajnović (sindikalni povjerenik u podružnici GPI Istra), Darije Hanzalek (predsjednik Sindikata) i Matea Mikić (voditeljica radno-pravne zaštite u Sindikatu).

Konferenciju je organizirao UNI Europa Grafički sektor. Na početku Konferencije putem video poziva prisutne je pozdravio Gianni Rosas, direktor Ureda Međunarodne organizacije rada za Italiju i San Marino koji je naglasio važnost osiguranja zdravih i sigurnih uvjeta rada i koje je prepoznala i Međunarodna organizacija rada u svojim temeljnim načelima. Konferencija je također naglasila važnost osiguranja zdravih i sigurnih uvjeta rada za žene koje više rade na poslovima s ponavljajućim pokretima te su u većem riziku od seksualnog uznemiravanja.

Na Konferenciji su održana tri panela. Na prvom panelu se govorilo o zakonodavnom okviru u kojem su uređeni zdravlje i sigurnost na radu. Matea Mikić, pravnica u Sindikatu grafičara i medija je bila jedna od sudionica panela i iznijela je prikaz hrvatskog zakonodavstva. Iz izloženog se dalo zaključiti da Hrvatska uredno ispunjava svoje obveze implementacije Direktiva Europske unije u hrvatsko zakonodavstvo.

Drugi panel, na kojem je bilo riječi o politikama pojedinih firmi vezano za osiguranje zdravlja i sigurnost na radu nakon pandemije korona virusa, vodio je Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija. Prije svega je bilo riječ o multinacionalnim kompanijama, a istraživanja pokazuju da su bolesti mišićno-koštanog sustava i bolovi u leđima i dalje najviše prisutni na radnim mjestima. Cilj Direktiva, a i cilj svakog poslodavca bi trebao biti nula ozljeda na radu. To je cilj kojeg je teško postići, ali se vidi napredak. Direktive Europske Unije koje su implementirane u hrvatsko zakonodavstvo propisuju niz mjera kojima se osiguravaju sigurni uvjeti rada. Istraživanja pokazuju da se broj ozljeda na radu smanjuje te možda se vremenom dostigne cilj od nula ozljeda na radu.

Tema trećeg panela je bola kako osigurati primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz kolektivno pregovaranje. Maja Vidaković, sindikalna povjerenica podružnice Lana-Karlovačka tiskara je govorila o primjerima dobre prakse kod svog poslodavca.

Pisa-conference-565x296