Kongres Europske konfederacije sindikata (ETUC) – Manifest iz Pariza

Kongres Europske konfederacije sindikata (ETUC) – Manifest iz Pariza

Europska konfederacija sindikata (European Tradeunion Confederation/ETUC) koja okuplja 90 nacionalnih sindikalnih središnjica iz 39 europskih zemalja te deset europskih sektorskih sindikalnih federacija održala je u vremenu od 29. rujna do 2. listopada 13. kongres u Parizu pod motom „Pravedno društvo, kvalitetna radna mjesta i prava radnika“. U radu kongresa sudjelovalo je više od 500 delegata iz udruženih sindikalnih organizacija, a sam kongres bio je jednim dijelom izborni, a drugi je dio posvećen najaktualnijim problemima svih europskih radnika i budućim aktivnostima.

Za budućnost europskih sindikata na kongresu su usvojeni ključni dokumenti: Manifest iz Pariza, osam rezolucija i Program rada za razdoblje od 2015. do 2019. godine.

Za bolju Europu

Održavanje kongresa dogodilo se samo nekoliko dana uoči obilježavanja svjetskog dana dostojanstvenog rada (7. listopada) te je i samo geslo kongresa predstavljalo glasnu sindikalnu poruku za zaustavljanje sve veće korporativne pohlepe, za pravedno društvo i kvalitetna radna mjesta. Upravo je ova poruka glavna vodilja dokumenta Manifest iz Pariza (dalje u tekstu: Manifest), koji je u 44 točke obuhvatio buduće djelovanje i politiku ETUC-a. Zbog važnosti ovog dokumenta za radnike i članove Sindikata iz Hrvatske, u nastavku se daje osvrt na najznačajnije odrednice:

Naglašava se da ETUC predstavlja sve radnike u Europi te da u svrhu osiguranja boljih uvjeta života i rada za sve, pregovara, provodi kampanje i druge aktivnosti. Navodi se da se ETUC zalaže za bolju Europu na temelju solidarnosti, jednakosti, socijalne pravde, uspostave kohezije, mira i demokracije. Nastavno, politika ETUC-a je borba za održivi rast, punu zaposlenost, kvalitetu radnih mjesta, pošteno plaćen rad, dobre javne usluge te poštivanje temeljnih ljudskih prava i borba za zdrav okoliš.

Nakon donošenja općih, političkih načela ETUC-a, u sljedećih nekoliko točaka opisuje se stanje i situacija u kojoj je danas Europa. Navodi se da Europa prolazi kroz dugotrajnu stagnaciju, gospodarski i društveni prevrat kao i kroz financijsku krizu. Zbog toga ljudi diljem Europe pate. Nedostatak jasnih pravila povećalo je siromaštvo i socijalnu nejednakost kroz smanjivanje plaća, socijalnu zaštitu i smanjenu javnu potrošnju, što je na kraju rezultiralo visokom nezaposlenošću i izazvalo deregulaciju tržišta rada i omogućilo nesiguran rad. Naročito su pogođene žene, mladi i stariji radnici, te migranti i nisko kvalificirani radnici. Usporedno s navedenim, strukturne reforme i ekonomske politike usvojene u EU ne otvaraju nova radna mjesta, već guše potražnju i rast te stvaraju rizik od deflacije i potkopavaju industrijsku osnovu, važnu za oporavak. Na strani poslodavaca prevladava ignoriranje sindikata i industrijske demokracije, izbjegava se socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u mnogim zemljama članicama EU.

Takvo je postupanje u mnogim državama vrlo rašireno te utječe na širenje nejednakosti i otuđenje od temeljnih demokratskih vrijednosti Europe, a istovremeno se potiče podrška raznim ekstremističkim ideologijama. Stoga upravo ovim Manifestom ETUC, kao zagovaratelj radničkih i sindikalnih prava Europe traži drugačiji pristup, traže se politike koje promiču vrijednosti sindikata diljem svijeta i Europe, što zahtijeva jače priznanje ETUC-a i njegovo uključivanje u procese donošenja odluka u okviru EU-a. U tom smislu, prioriteti ETUC-a za bolju Europu su:

Jaka ekonomija koja služi ljudima i to:

– Investicije za punu zaposlenost i kvalitetna radna mjesta;

– Kraj politike štednje;

– Bolje plaće za poticanje unutarnje potražnje i oporavka;

– Prednost temeljnih socijalnih prava pred ekonomskim slobodama;

– Politike za zelene poslove, održivu budućnost, razvijene javne usluge, kraj financijskih spekulacija i revidiranje upravljanja.

Jači sindikati za razvoj demokratskih vrijednosti i demokraciju na djelu i to:

– Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje se mora poštivati i treba ga ojačati diljem Europe;

– Više novootvorenih radnih mjesta, industrijsku demokraciju, slobodu udruživanja i pravo na štrajk;

– Uključivanje ETUC-a u ekonomsku i socijalnu politiku EU i politiku zapošljavanja EU.

Postizanje boljih socijalnih standarda i to:

– Provedbu okvira za radna i socijalna prava koji ima za cilj postizanje društvenog napretka;

– Okončanje socijalnog dampinga i deregulacije;

– Pošten i jednak tretman za sve radnike, bez diskriminacije.

Nadalje, ETUC se zalaže za snažnu ekonomiju koja služi ljudima i to:

– Za povišicu plaća za sve radnike Europe;

– Za prestanak nejednakosti plaća među spolovima;

– Za promjenu politike prema radnicima s vrlo niskim plaćama.

ETUC zahtijeva novi put za Europu s investicijskim programom od 2% BDP-a godišnje za sljedećih 10 godina, što bi trebalo generirati kvalitetan razvoj održivih energetskih sustava, ispunjavanje socijalnih, ekonomskih i ekoloških izazova. Traže se javna ulaganja u infrastrukturu i istraživanja, univerzalno obrazovanje, zdravstvo i socijalne usluge. Nadalje, ETUC zahtijeva da se sindikati na nacionalnoj razini obavezno trebaju konzultirati o projektima odabranima za financiranje u okviru novog, 315.000.000.000 eura ulaganja Europe, kako bi se unaprijed spriječili mogući financijski rizici povezani s njihovim financiranjem.

Mijenjati ekonomsko upravljanje Europom

Kako bi se ostvarile proklamirane politike ETUC-a, u Manifestu se navode aktivnosti koje će poduzeti ETUC:

– Učinit će se pritisak kako bi se izvršila revizija postojećeg ekonomskog upravljanja u EU na način da ono postane uravnoteženo i pošteno, stavljajući naglasak na jačanje kolektivnog pregovaranja;

– Za ekonomski i društveni napredak nužno je ojačati vladavinu prava i pošteno, progresivno oporezivanje te dobro regulirane financijske institucije i gospodarstvo;

– Nužno je uvesti veće poreze na najviše prihode radi redistribucije bogatstva i za borbu protiv rastuće nejednakosti u prihodima,

– Spriječiti porezne utaje, prijevare, izbjegavanje plaćanja poreza, fiskalni damping i korupciju jer to nije kompatibilno s vrijednostima za koje se zalažu EU i ETUC;

– ETUC poziva na akciju u borbi protiv nesigurnih radnih mjesta, rada na crno, lažno samozapošljavanje, uvredljivih i nedostojanstvenih radnih odnosa i protiv slabljenja zaštite zaposlenja. U tom smislu, ETUC će se boriti i pregovarati za kvalitetna radna mjesta u javnom i privatnom sektoru, sigurne ugovore o radu, dobre uvjete rada i poštivanje radničkih prava (zajamčene kroz učinkovite sankcije), kao i učinkovite inspekcije rada i snažne sindikate.

Naročita pozornost u Manifestu stavljena je na potrebu jačanja sindikata, uspostavu snažnijih demokratskih vrijednosti i demokracije na djelu, kroz sljedeće zahtjeve ETUC-a:

– Jače ustave kolektivnog pregovaranja s obvezujućim ugovorima na nacionalnoj razini koji pokrivaju veći broj radnika u javnom i privatnom sektoru, uključujući mala i srednja poduzeća;

– Jačanje Europskog socijalnog dijaloga kako na interprofesionalnoj i sektorskoj razini, te proaktivnu socijalnu politiku Europske komisije;

– Poštivanje svih sporazuma sklopljenih u okviru provođenja socijalnog dijaloga na svim razinama, u skladu sa sporazumima EU. Pregovori socijalnih partnera pri tome su najbolji alat za osiguranje dobre plaće i primjerenih radnih uvjeta. Pregovori socijalnih partnera trebaju se odvijati u skladu s nacionalnom politikom država članica;

– Autonomija socijalnih partnera na nacionalnoj i europskoj razini mora se poštovati.

Radi ostvarenja navedenih ciljeva, ETUC se zalaže i poziva Europsku komisiju na usvajanje Protokola društvenog napretka EU, a sve u svrhu sprječavanja socijalnog odbacivanja i potvrđivanja da su temeljna socijalna prava ispred i nad ekonomskim slobodama te da se moraju poštivati. U budućnosti će ETUC odbiti sve ugovorne promjene koje ne uključuju usvajanje društvenog Protokola. Za postizanje ovih ciljeva, ETUC će realizirati svoju ulogu u zastupanju sindikata u odnosu na poslodavce i kreatore politike EU.

Manifest iz Pariza ETUC je usvojio baš u predizborno vrijeme u Republici Hrvatskoj. Sindikalne središnjice, koje su sudjelovale na kongresu ETUC-a, moraju izvršiti snažan utjecaj i pritisak na javnost kako bi zatražile da se političke stranke koje izlaze na izbore jasno odrede u odnosu na ciljeve i zahtjeve iz Manifesta. Jer Manifest nije bilo kakav dokument, to je izvor važećih politika i ponašanja za sve sindikate EU, pa i hrvatske sindikate. Manifest je javno opredjeljenje sindikata EUROPE za ostanak u solidarnoj borbi za kvalitetu radnih mjesta, radnička prava i pravedno društvo u EU. Mogu li sindikati na nacionalnoj razini Manifest provesti u djelo? Upravo je predizborno i izborno vrijeme pravo vrijeme za javno iskazivanje sindikalnih zahtjeva i prepoznavanje sindikatima važnih politika.