Konstituirajuća sjednica Koordinacije regionalnih povjerenika

Konstituirajuća sjednica Koordinacije regionalnih povjerenika

Prva konstituirajuća sjednica Koordinacije regionalnih povjerenika Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 23. listopada 2015. godine u Domu sindikata grafičara u Zagrebu. Koordinaciju regionalnih povjerenika za razdoblje od 2015. do 2019. godine čine regionalni povjerenici: ANA MARIJA PRESEČAN – Zagrebačka regija; KATARINA KIŠIČEK – Zagorsko-međimurska regija; MARICA JUKIĆ – Slavonsko-baranjska regija; DINKO ZOVKO –Dalmatinska regija; DENIS BRAJNOVIĆ – Goransko-primorska i Istarska regija.

Zadnjih godina sustav regionalnih povjerenika, nažalost, ne daje željene rezultate, ne zbog samih osoba regionalnih povjerenika, već zbog sve prisutnijeg pitanja u kojoj mjeri ovaj sustav odgovara stvarnom stanju, veličini, organizaciji i praksi našeg sindikata. Naime, već godinama kontakti i suradnja između članova i podružnica sa stručnim službama i „centralom“ sindikata izvršava se neposrednim kontaktima, bez posredovanja regionalnih povjerenika.

S druge strane, statutom našeg sindikata regionalni povjerenici su i dalje definirani te je potrebno svakako pokušati (re)definirati što kvalitetnije njihov daljnji rad. Područje u kojem regionalni povjerenici svakako mogu pokušati dati svoj doprinos jest organiziranje i učlanjivanje, tako da budu pomoć i podrška sindikalnim povjerenicima u postojećim podružnicama te da promotre potencijale vlastitih regija u osnivanju novih podružnica. U svrhu razvoja ovih programa održat će se seminar na temu organiziranja, izraditi nova baza podataka, nova sindikalna iskaznica, pristupnica i promotivni materijali.

Sindikat grafičara će dati podršku regionalnim povjerenicima u pokušaju da se ovaj sustav revitalizira. Napredak i učinci njihovog rada pratit će se u daljnjem periodu te će se ovisno o tim rezultatima prilagoditi buduća pozicija i uloga sustava regionalnih povjerenika.