Konstituirajuća sjednica Predsjedništva

Konstituirajuća sjednica Predsjedništva

Prva konstituirajuća sjednica Predsjedništva Sindikata grafičara i medija je održana 5. srpnja 2023. godine.

Potvrđeni novi izabrani organi Sindikata

Na Kongresu održanom 17. i 18. svibnja 2023. godine izabrani sljedeći članovi Predsjedništva Sindikata grafičara i medija: Dino Matezić, Zoran Kveder, Ana-Marija Presečan, Milena Šimundić, Denis Huić, Suzana Bošnjak, Denis Brajnović, Božana Perak, Davorka Regvat, Maja Vidaković, Josipa Jelčić-Bjelajac, Mirjana Jurčec, Darka Žaja, Danko Tresić Pavičić, te Darije Hanzalek kao Predsjednik Sindikata. U sastavu Predsjedništva koje je izabrano na Kongresu je već došlo do određenih promjena. Budući da Darki Žaji prestaje radni odnos kod poslodavca Hanza Media, poslovna jedinica Slobodna Dalmacija, umjesto nje će član Predsjedništva biti Marinko Babić, novi izabrani povjerenik podružnice Slobodna Dalmacija. Navedeni sastav Predsjedništva je potvrđen.

Na Kongresu su, uz Predsjedništvo izabrani i Nadzorni odbor, Statutarna komisija i Predsjednik Sindikata. U Nadzorni odbor su izabrani: Duje Perdijić, Mateja Šimunović, Eva Majstorović, Alen Huljev i Sanja Kalenski. Članovi Statutarne komisije su: Stjepan Šimundić, Tajana Bukovec Polović, Ana Šerić, Josip Hrdan i Dinko Zovko. Za Predsjednika Sindikata je izabran Darije Hanzalek.

Izmjene Statuta

Kongres je usvojio izmjene Statuta Sindikata grafičara i medija. Izmjenama Statuta je omogućeno učlanjivanje radnika na neki drugi način, a ne samo potpisivanjem pristupnice. Tu se prvenstveno misli na mogućnost digitalnog učlanjivanja. Zatim je Statutom potvrđeno da se u pogledu vlasništva nad imovinom, bez obzira na podjelu Sindikata na regije, Sindikat smatra jedinstvenom cjelinom. Nadalje, Statutom je uređeno da sindikalna povjereništva s područja pojedine regije mogu izabrati svojeg regionalnog povjerenika, a djelokrug njegovog rada, dužnosti i ovlasti pobliže uređuje Predsjedništvo. Posljednjom promjenom je propisano da Predsjedništvo Sindikata može sukladno potrebama poslovanja Sindikata, donositi odluke i druge akte kojima se propisuju svrhe korištenja sredstava fondova.

Program rada Sindikata u sljedećem mandatnom razdoblju

Predsjedništvo je potvrdilo osnovne smjernice za rad sindikata donesene na 8 Kongresu. Sindikat će i dalje ostati prisutan i aktivno sudjelovati na nacionalnoj i međunarodnoj sindikalnoj sceni. Nastavlja se gradnja Sindikata radnika svih medijskih djelatnosti. Tradicija Sportski susreta radnika u tiskarstvu, komunikacijama, nakladništvu i medijima će se nastojati nastaviti. Sindikat će biti otvoren prema prijavi i razvoju novih sufinanciranih projekata. Imovinu Sindikata će se čuvati, ali i uravnoteženo koristiti u funkciji Sindikata. Materijalno-financijsko poslovanje nastaviti će se voditi maksimalno transparentno od strane stručnih službi, uz samostalnost podružnica o raspolaganju sredstvima na vlastitim analitičkim računima. Konstantno i pravodobno informiranje svih članova važan je dio rada Sindikata i treba ga provoditi na svim razinama. Besplatna radno-pravna zaštita treba ostati standard rada Sindikata u svim aspektima, od pravovremene informacije do zastupanja na sudu. Kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog ostaju temeljna aktivnost Sindikata. Uz temeljnu motivaciju, obrazovanje i osposobljenost sindikalnih povjerenika i predstavnika radnika su ključni za njihov rad. Stoga će Sindikat i u narednom periodu nastaviti aktivnosti na njihovom obrazovanju i osposobljavanju. Organiziranje treba ostati u fokusu rada Sindikata.

Izbor dopredsjednika Predsjedništva Sindikata

Osnovna funkcija dopredsjednika Predsjedništva Sindikata je da zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili duže spriječenosti. Nakon kratkog usuglašavanja mišljenja, svi članovi Predsjedništva su se složili da dopredsjednica Predsjedništva bude Ana-Marija Presečan te joj ovim putem čestitamo na izboru.

Imenovanje članova Upravnog odbora sredstava solidarnosti

U izbornom postupku prije Kongresa za Upravni odbor sredstava solidarnosti se kandidiralo osam kolega: Snježana Antolić – Agencija za komercijalnu djelatnost, Maja Jembrih Arbutina – Narodne novine, Svetlana Jurić – Tisak plus, Josipa Kukec – GPI Istra, Miroslav Marsenić – Hanza media, Davor Trbojević – Odašiljači i veze, Hrvoje Krajina – Hrvatska radiotelevizija, Marko Dugorepec – Radin print. Ukoliko u međuvremenu ne bude predložen još jedan deveti član, Upravni odbor će se sastojati od navedenim osam članova.

Promjene u sastavu stručnih službi Sindikata

Na inicijativu Marine Kasunić Peris, voditeljice plaća i kolektivnog pregovaranja, njezin radni odnos u Sindikatu sporazumno prestaje s 1. kolovoza 2023.  Sindikat za sada ne planira zaposliti novu osobu na njenom mjestu, nego će se poslovi koje je kolegica Marina obavljala rasporediti na ostale zaposlene u Sindikatu.

Odluka Ustavnog suda RH kojom se ukida mogućnost ugovaranja većih prava za članove Sindikata

Ustavni sud je ukinuo mogućnost ugovaranja većih prava za članove sindikata, a što je bilo propisano odredbom novog Zakona o radu koji je stupio na snagu početkom ove godine. U obrazloženju svoje odluke Ustavni sud se više bavio međusindikalnim odnosima i vjerojatno je razdor među sindikatima bio jedan od razloga ukidanja odredbe. Puno truda je utrošeno kako bi uopće bila uvedena u Zakon o radu mogućnost ugovaranja većih prava za članove sindikata i sada će biti teško popravit ovu nastalu situaciju i teško da će se ponovno slična odredba uvesti u Zakon o radu.

Renovacija pročelja i krova Doma u Osijeku

Dom u Osijeku izgrađen je još 1928. godine. U njemu je nekad bilo sjedište regionalnog povjereništva Slavonsko-baranjske regije, no navedeno regionalno povjereništvo više nije aktivno budući da se na tom području nalaze još samo tri podružnice Sindikata. Sindikat grafičara je vlasnik prizemlja u zgradi u kojoj se nalazi Dom. U vlasništvu Sindikata se još nalazi i mala kućica dvorištu. I zgrada,, a posebno kućica, su u lošem stanju te treba sanirati fasadu i krovište. Ukoliko bi Sindikat iz svojih sredstava  s ostalim suvlasnicima financirao navedenu obnovu, troškovi bi iznosili preko 100.000 eura. No ostvaren je kontakt s investitorima koji imaju interes za potkrovlje zgrade i malu kućicu u dvorištu, a oni bi u potpunosti renovirali fasadu i krovište, zauzvrat u vlasništva potkrovlje i kućice u dvorištu. Predsjedništvo je podržalo ovu soluciju i dalo odobrenje pripremi njezine realizacije.