Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti

Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti
Nakon što je Predsjedništvo Sindikata grafičara i medija na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici, koja je održana 5. srpnja 2023. godine izabralo članove Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata grafičara i medija, 1. konstituirajuća sjednica Upravnog odbora održana je 27. listopada 2023. godine.
Upravni odbor usvojio je Poslovnik o radu te je izabrao ostala tijela koja je dužan izabrati prema odredbama Pravilnika sredstava solidarnosti, odnosno predsjednika i zamjenika Upravnoga odbora te članove Kreditnog odbora, koji je zadužen za odobravanje pozajmica članovima Sindikata.
Snježana Antolić izabrana za predsjednicu UOSS-a
Za predsjednicu Upravnog odbora je izabrana Snježana Antolić iz Agencije za komercijalnu djelatnost, a za njezinu zamjenu Davor Trbojević iz Odašiljača i veza. Za članove Kreditnog odbora izabrani su Davor Trbojević iz sindikalne podružnice Odašiljači i veze, Snježana Antolić iz sindikalne podružnice Agencija za komercijalnu djelatnost te Josipa Kukec iz sindikalne podružnice GPI Istra. Agneza Novački, voditeljica financijsko-materijalnog poslovanja Sindikata grafičara i medija je opunomoćena za obavljanje operativnih poslova vezano za poslove kreditiranja, odnosno individualnih pozajmica.
Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju i Pravilnik o sredstvima solidarnosti
Članovi UOSS-a su upoznati s  prijedlogom promjena Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju koji će biti predložen Predsjedništvu na usvajanje. Pravilnik se mijenja samo nomotehnički, odnosno usklađuje se s važećim zakonskim izmjenama. Na predloženi pravilnik nije bilo primjedbi.
Potom su upoznati s prijedlogom Pravilnika o sredstvima solidarnosti koji će također biti predložen Predsjedništvu na usvajanje. Navedenim Pravilnikom se iznosi u kunama pretvaraju u iznose u eurima, s time da je zaokruženo na veće decimale. Tako je predloženo da visina solidarne pomoći može iznositi do 300,00 eura. Visina kratkoročne pozajmice je usklađena s faktičkim stanjem, odnosno visina kratkoročne pozajmice može iznositi od 300,00 do 1.600,00 eura, a otplata se vrši u 10 rata. Predlaže se da visina posmrtnine iznosi 200,00 eura, 340,00 eura ili 470,00 eura, ovisno o dužini članstva u sindikatu. Potpore u slučaju teške bolesti mogu iznositi 150,00 eura 225,00 eura ili 300,00 eura, ovisno o težini bolesti i dužini bolovanja, a o čemu odluku donosi Upravni odbor sredstava solidarnosti.
Odobrene solidarne pomoći
Upravni odbor sredstava solidarnosti je odobrio jednokratne novčane pomoći članovima koji su pretrpjeli materijalnu  štetu uslijed elementarnih nepogoda.
Upravni odbor je na ovoj sjednici odobrio solidarne pomoći za dugotrajna bolovanja za 18 članica i članova Sindikata u iznosu od 3.525,00 eura.