Konstituiran novi saziv Predsjedništva Sindikata

Konstituiran novi saziv Predsjedništva Sindikata
Dana 18. listopada 2019. godine u Domu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u Zagrebu održana je prva konstituirajuća sjednica Predsjedništva Sindikata. 
Novi organi Sindikata
Predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske Darije Hanzalek otvorio je prvu konstituirajuću sjednicu Predsjedništva Sindikata, čestitajući izabranim članovima Predsjedništva, a to su: Bruno Margitić, Nada Poldrugač, Zoran Kveder, Tanja Čuček, Denis Huić, Denis Brajnović, Ana-Marija Presečan, Suzana Bošnjak, Davorka Regvat, Darka Žaja, Danko Tresić-Pavičić, Tvrtko Gretić, Željko Lazić i Maja Vidaković. U ovom mandatnom razdoblju Predsjedništvo broji 15 članova, od kojih su 14 izabrani na Kongresu, te je član Predsjedništva po Statutu i Predsjednik Sindikata. U ovom sazivu Predsjedništva je osigurana spolna ravnopravnost, odnosno od izabranih članova njih 50 posto su žene te 50 posto muškarci, što je svakako pohvalno i u skladu je s europskim standardima i preporukama.
Uz Predsjedništvo, izabran je i Nadzorni odbor Sindikata: Eva Majstorović, Sanja Milić, Mateja Šimunović, Duje Perdijić i Dragoslav Radetić. Izabrani članovi Statutarne komisije su: Aleksandar Mateša, Marinko Babić, Martina Draganić, Lovorka Kučić i Davorin Šaramo. Za Predsjednika Sindikata je izabran Darije Hanzalek. 
Rekapitulacija 7. kongresa
Predsjedništvo je zaključilo kako je organizacija Kongresa bila vrlo dobra te da je cijeli Kongres imao pozitivan ton, razgovori su bili ugodni i donijele su se konstruktivne odluke. Na govornici se izmijenilo više od dvadeset govornika, što znači da je veliki broj delegata imao priliku aktivno sudjelovati u radu Kongresa. 
Kongres je usvojio novi Statut Sindikata koji će biti dostavljen Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Statut će biti tiskan te biti dostupan članovima Sindikata. Statut će biti uskoro dostupan i u elektronskom obliku, odnosno na web-stranici Sindikata. 
Predsjedništvo je prihvatilo Program rada 2019.-2023. godine koji će biti vodilja rada Predsjedništva. Organiziranje treba nastaviti razvijati i dalje, moguće kroz zapošljavanje organizatora. Kolektivno pregovaranje i potpisivanje kolektivnih ugovora i dalje ostaje smjer djelovanja. Cilj je aktivirati dijalog s HUP-om i obrazovnim institucijama. Radno-pravna zaštita se nastavlja pružati članovima koje treba informirati o pravovremenom javljanju za savjete kako ne bi propustili djelovati u zaštiti njihovih prava. Obrazovanje će se nastaviti redovno provoditi kroz list Grafičar za koji je planiran redizajn te će se uspostaviti nova web-stranica Sindikata. No, nesporno je da je direktan kontakt s članovima i dalje najefikasniji način informiranja i komunikacije. Sljedeće godine se obilježava 150 godina našeg Sindikata, koje će se primjereno obilježiti. Sindikat će ostati otvoren prema novim potencijalnim projektima koji bi bili u interesu Sindikata i članova. Fondovi i imovina Sindikata će ostati u funkciji članova te će se njome i dalje transparentno upravljati. Sindikat će i dalje ostati prisutan i aktivno sudjelovati na nacionalnoj i međunarodnoj razini. 
Izbor dopredsjednika Predsjedništva Sindikata
Sukladno Statutu Sindikata potrebno je izabrati dopredsjednika Predsjedništva Sindikata. Njegova osnovna funkcija je da zamjenjuje predsjednika Sindikata u slučaju njegove duže spriječenosti. Članovi Predsjedništva su tajnim glasovanjem za dopredsjednika Predsjedništva Sindikata izabrali kolegu Zorana Kvedera iz Agencije za komercijalnu djelatnost. 
Imenovanje članova Upravnog odbora sredstava solidarnosti
U izbornom postupku prije Kongresa za Upravni odbor sredstava solidarnosti se kandidiralo devet kolega, koliko ih se u odbor i imenuje. Predsjedništvo je potvrdilo njihovo imenovanje te Upravni odbor sredstava solidarnosti čine: Doriano Buršić – A&R Carton Istra, Snježana Antolić – Agencija za komercijalnu djelatnost, Milena Miščević – Bakrotisak, Bernarda Grabić – Glas Slavonije, Gordana Vukres – Hanza Media, Jasenka Brigljević – Narodne Novine, Davor Trbojević – Odašiljači i veze, Marko Dugorepec – Radin print, Svetlana Jurić – Tisak plus. Zadaća Upravnog odbora sredstava solidarnosti je da rukovodi fondovima Sindikata – Fond solidarnosti, Posmrtnine i Štrajkački fond. Sastaje se dva puta godišnje, u pravilu u travnju i listopadu. Njegovim radom rukovodi predsjednik/ica Upravnog odbora sredstava solidarnosti, a stručnu pomoć mu/joj pruža voditeljica plaća i kolektivnog ugovaranja. 
Korištenje novog naziva i vizualnog identiteta Sindikata
Kongres je donio odluku o novom skraćenom svakodnevnom nazivu Sindikata, „Sindikat grafičara i medija“, koji uz izmjene Statuta, označava otvaranje našeg Sindikata prema radnicima svih medijskih djelatnosti. Puni naziv Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je i dalje važeći, te se uz skraćeni, može koristiti u svakodnevnom radu i nastupu prema članovima. Kako bi se dodatno naglasilo otvaranje Sindikata grafičara i medija prema radnicima svih medijskih djelatnosti, potrebno je u tom smjeru izmijeniti vizualni identitet Sindikata, između ostalog dizajnirati novi memorandum. Ana-Marija Presečan će izraditi nekoliko grafičkih rješenja novog vizualnog identiteta, te će se odlučiti za najbolju opciju.Utvrđivanje osnovnih pokazatelja rada Sindikata pri preuzimanju mandata
Predsjedništvo je razmotrilo financijsko-materijalno stanje Sindikata zaključno s 31. prosinca 2018. g. Financijsko-materijalno stanje Sindikata je pozitivno i stabilno, jednako kao i sredstva fondova koja su dijelom u funkciji kreditiranja članova Sindikata ili su oročena kod poslovnih banaka radi očuvanja njihove realne vrijednosti. 
U prošlom mandatnom razdoblju se aktivno radilo na očuvanju i daljnjem renoviranju nekretnina Sindikata. Tako je obnovljena fasada na Domu Sindikata. Grad Zagreb je financirao oko 40 posto izvedenih radova, dio iznosa je pokriven iz pričuve, a za preostali iznos se dignuo kredit. U tijeku je obnova sanitarnih čvorova na prvom katu Doma. Sindikat u vlasništvu ima i Dom u Osijeku koji se sastoji od manje dvorane i nekoliko uredskih prostorija. One su dane u zakup te se redovno održavaju. Ako bude mogućnosti sufinanciranja, planira se ići u obnovu fasade Doma u Osijeku.
Sindikat grafičara je aktivan na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Od 2016. g. je član Nezavisnih hrvatskih sindikata. Aktivno smo uključeni u rad NHS-a preko Središnjeg odbora, Odbora za zaštitu na radu te aktivno sudjelujemo u inicijativama koje organizira NHS. Posljednja takva je bila referendumska inicijativa „67 je previše“, u kojoj su se mnogi članovi našeg Sindikata odazvali prikupljanju potpisa i tako pridonijeli uspjehu referendumske inicijative. Sindikat grafičara je prisutan i na međunarodnoj sindikalnoj sceni, član je UNI-ja, odnosno UNI grafičkog sektora. Organiziranjem stupova u Sindikatu, otvara se mogućnost sudjelovanja u radu i u drugim sektorima, konkretno ICT sektoru i Sektoru trgovine kojim sektorima također pripadaju naši članovi. Sindikat će raditi na uključenosti predstavnika stupova na sastancima i seminarima u okviru pripadajućih sektora u UNI-ju.
Vraćamo se na Mali Lošinj
Hoteli zahtijevaju sve raniji rok za izjašnjavanje o prihvatu ponuda za održavanje Susreta te je Predsjedništvo stoga već na ovoj sjednici donijelo odluku o održavanju 41. susreta radnika u tiskarstvu, komunikacijama, nakladništvu i medijima. Pristigle su tri ponude – Zaton, Mali Lošinj i Umag. Imajući u vidu kombinaciju cijene i kvalitete te preferencije članova, Predsjedništvo je jednoglasno odlučilo da će se 41. susreti održati u Malom Lošinju u Hotelu Vespera, u razdoblju od 21. do 24. svibnja 2020. g.