Konstituiran Odbor mladih NHS-a – Matea Mikić, koordinatorica

Konstituiran Odbor mladih NHS-a – Matea Mikić, koordinatorica
Dana 9. ožujka 2020. godine ponovno je nakon višegodišnje stanke konstituiran Odbor mladih Nezavisnih hrvatskih sindikata. Svaki sindikat udružen u NHS je mogao predložiti jednog člana (od 18 do 35 godina) u Odbor mladih. Za sada je to učinilo 11 sindikata, te je Odbor mladih sazvan i uspješno konstituiran. Za koordinatora Odbora mladih je do kraja 2020. godine izabrana Matea Mikić, pravnica u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske.
Odbor mladih bi trebao raditi na aktivnijem učlanjivanju mladih osoba u sindikate, ponajviše aktivnim zalaganjem na svojim radnim mjestima. Dokazano je da mladi nisu nezainteresirani, mladi žele biti dio kolektiva, ali potreban je drugačiji pristup. Mlade osobe ne možemo učlaniti na tradicionalne načine. Potrebno je pronaći nešto što mlade zanima (sportske igre, edukacije, rad na pomirenju poslovnog i privatnog života i sl.), i tako ih privući da zajedno radimo na ostvarenju boljih uvjeta rada. Zajedno, jer mladi ljudi vole aktivizam, žele biti uključeni i žele biti dio promjena.