Konstituiran Upravni odbor sredstava solidarnosti

Konstituiran Upravni odbor sredstava solidarnosti

Sjednica na kojoj je konstituiran Upravni odbor sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je  23. 10. 2015. godine. Na sjednici su bili prisutni novoizabrani članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti;  Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige, Božidar Žvorc iz Zrinskoga – Čakovec, Jasenka Brigljević iz Narodnih novina, Milena Miščević iz Bakrotiska – Garešnica, Bernarda Grabić iz Glasa Slavonije – Osijek, Doriano Buršić iz Istragrafike – Rovinj, Danko Tresić Pavičić iz DES-a – Split te Siniša Terzić iz Model pakiranja, predsjednik Sindikata Darije Hanzalek te Boris Šifter. Sastanku nije prisustvovala Dubravka Prpić iz Tiska. Većina je bila član UOSS i do sada dok su Doriano Buršić i Siniša Terzić novi članovi.

Prema odredbama statuta Sindikata grafičara konstituiranje UOSS vrši predsjednik Sindikata što je Darije Hanzalek i učinio.  Predsjednik je pozdravio prisutne, upoznao sa odlukom Predsjedništva koje ih je odabralo te im čestitao na imenovanju. Upoznao ih je sa aktima Sindikata koji reguliraju rad UOSS i zaželio uspješan rad slijedeće četiri godine.

Upravni odbor sredstava solidarnosti upravlja, brine i raspodjeljuje sredstva solidarnosti prema namjenama pojedinog fonda. Čine ga devet sindikalnih povjerenika a bira ih predsjedništvo Sindikata. Između sebe biraju predsjednika i zamjenika.  Za predsjednika UOSS predložena je i izabrana Jasenka Brigljević iz sindikalne podružnice Narodne Novine a za zamjenika Božidar Žvorc  iz sindikalne podružnice  Zrinski.

Upravni odbor sredstava solidarnosti je nakon konstituiranja izabrao članove Kreditnog odbora koji vodi brigu o individualnim kratkotrajnim pozajmicama članstvu koje se provodi preko stručne službe Sindikata. Predloženi su i izabrani  Jasenka Brigljević, Željka Sambolek Mikota i Siniša Terzić.

Nakon tog djela sjednice Upravni odbor je informiran o zapisniku zadnje sjednice starog saziva te informaciju o stanju sredstava po pojedinom fondu za razdoblje prvih devet mjeseci 2015. godine.

Sjednica je nastavljena pregledom prispjelih zahtjeva naših članova za jednokratne pomoći i raspodjelom sredstava Fonda za posmrtnine. Odobreno je šest posmrtnih pripomoći za umrle članove te je dodijeljena trideset jedna jednokratna pomoći zbog bolesti i dugotrajnih bolovanja članovima koji su to tražili putem svojih povjereništava i uz medicinsku dokumentaciju. Ukupno je dodijeljeno 14.000,00 kuna za posmrtnine te nešto manje od 50.000,00 kuna za jednokratne pomoći.