Lana, Karlovac – Ponovno povjerenje Maji Vidaković

Lana, Karlovac – Ponovno povjerenje Maji Vidaković
Dana 26. ožujka 2019. godine u sindikalnoj podružnici Lana – Karlovačka tiskara d.d. Karlovac održana je izborna Skupština sindikalne podružnice na kojoj su za sindikalne povjerenike u novom mandatnom razdoblju izabrani Maja Vidaković i Tomislav Kalčec, dok je Maja ujedno izabrana za glavnu sindikalnu povjerenicu u toj sindikalnoj podružnici. 
Osvrćući se na proteklo mandatno razdoblje, Maja Vidaković je naglasila izrazito dobru suradnju Sindikata grafičara s poslodavcem, koja je rezultirala kontinuiranim povećanjem materijalnih prava radnika i njihovih uvjeta rada kod poslodavca kroz proces kolektivnog pregovaranja i sklapanja novih kolektivnih ugovora iz godine u godinu. 
Za iduće razdoblje naglasila je nužnost većeg angažiranja na učlanjenju novih članova u Sindikat kako bi se postotak sindikalno organiziranih članova u toj sindikalnoj podružnici značajnije povećao. Ujedno je naglasila da ohrabruje činjenica da se mlađi radnici učlanjuju u Sindikat čime pokazuju svoju osviještenost za potrebu kolektivnog organiziranja i međusobne solidarnosti.