Lana, Karlovačka tiskara – Najniža osnovna plaća 5% veća

Lana, Karlovačka tiskara – Najniža osnovna plaća 5% veća
S obzirom na to da je važenje Kolektivnog ugovora Lana – Karlovačka tiskara d.d. istjecalo krajem ožujka, pregovarački odbori sindikata i poslodavca pokrenuli su postupak kolektivnog pregovaranja za produženje, odnosno sklapanje novog Kolektivnog ugovora Lana – Karlovačka tiskara d.d.
Novim kolektivnim ugovorom radnicima je povećana najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove i radne zadatke radnog mjesta s koeficijentom složenosti 1,00 i ona sada iznosi 3.810,00 kuna bruto, što predstavlja povećanje osnovne plaće za 5%.
S obzirom na to da se kod poslodavca ujedno pojavila potreba za novim radnim mjestom „Specijalist za zaštitu na radu“, u Prilogu Kolektivnom ugovoru – Tabela radnih mjesta prema složenosti poslova, Grupa poslova uvedeno je i navedeno radno mjesto.
Kontinuirano kvalitetan socijalni dijalog 
Predsjednik Sindikata grafičara je prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora naglasio da Sindikat pozdravlja politiku poslodavca da održava kvalitetan socijalni dijalog te da pozitivan trend u poslovanju poslodavca prati i pozitivan trend u stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta rada radnika u Lani – Karlovačka tiskara d.d.
Novi Kolektivni ugovor je sklopljen na razdoblje od godine dana s početkom primjene od 1. travnja 2018. godine, osim odredbe u odnosu na iznos osnovne plaće koja se primjenjuje od 1. svibnja 2018. godine.
Kolektivni ugovor su potpisali predsjednik Uprave Lana – Karlovačka tiskara d.d. Nikola Hanžel i predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek.