Međunarodna konferencija: Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru

Međunarodna konferencija: Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru
Posljednja aktivnost u okviru Projekta Dijalog i znanje napredak grade, koji se provodio 18 mjeseci i u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, jest Međunarodna konferencija pod nazivom: „Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru“, a održat će se 26. rujna 2019. g. u Termama Tuhelj. 
Oko 100 sudionika, među kojima su sudionici održanih seminara i radionica, radnici Sindikata grafičara, predstavnici srodnih sindikata, predstavnici poslodavaca iz sektora, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, UNI-Europa, obrazovnih institucija u sektoru te predstavnici resornih ministarstava, raspravljat će o budućnosti rada u sektoru pod utjecajem ubrzanih tehnoloških promjena. 
Planiraju se održati najmanje dvije panel-rasprave. Raspravljat će se o sadašnjem stanju socijalnog dijaloga u sektoru, dobrobitima sektorskog kolektivnog ugovora te će se vidjeti u kojem smjeru se razvija grafički sektor. Nadalje, sudionici će raspravljati o promjenama u svijetu rada popraćenim tehnološkim dostignućima, kako se socijalni partneri mogu kvalitetno primijeniti za upravljanje i reagiranje na te promjene, posebno imajući u vidu važnost kolektivnog pregovaranja i u narednim razdobljima. 
Zaključci usvojeni na Međunarodnoj konferenciji će predstavljati smjernice za rad Sindikata grafičara u narednom mandatnom razdoblju, posebno uzimajući u obzir transformaciju Sindikata grafičara prema svim medijima.