Mišićno-koštani poremećaji

Seminar Nezavisnih hrvatskih sindikata

Mišićno-koštani poremećaji

Djelotvorna prevencija mišićno-koštanih poremećaja podrazumijeva i informiranost radnika te njihovu otvorenost u razgovorima o takvim poremećajima.
Zbog toga su Nezavisni hrvatski sindikati, uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA), za predstavnike sindikata udruženih u NHS, organizirali seminar na temu „Zdrava radna mjesta smanjuju opterećenja“.
Sudionike seminara pozdravio je Krešimir Sever, predsjednik NHS-a, koji je, između ostalog, upozorio na rizike rada od kuće koji mogu utjecati na pojavu mišićno-koštanih poremećaja, ukazujući kako takav rad, koji se gleda isključivo kao nešto pozitivno i dobrodošlo, nije potpuno siguran te postoje rizici za zdravlje radnika zbog takvog rada. Ukazao je na važnost provođenja mjera zaštite na radu i u slučaju rada od kuće.

Mišićno-koštani poremećaji povezani s radom

Na seminaru je prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med. spec. medicine rada, iz Hrvatskog društva za medicinu rada liječničkog zbora, upoznala sudionike što su to mišićno-koštani poremećaji, koje profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom oni izazivaju kao i pojavnost takvih profesionalnih bolesti u RH. Najčešće bolesti u vezi s radom, od kojih je poslodavac dužan štititi radnike, jednako kao i od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti su bolesti vezane za kralježnicu, koje se javljaju kao posljedica dugotrajnog sjedenja i rada s računalom. Istaknula je problem praćenja bolesti u vezi s radom, odnosno nepostojanje tog problema, na čemu je potrebno poraditi kako bi se dobila cjelokupna slika o postojanju mišićno-koštanih poremećaja.
U drugim dijelu svog predavanja prim. dr. sc. Macan, upoznala je sudionike sa sadržajem novog Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu, koji je u postupku donošenja.

Kineziologija rada i prevencija mišićno-koštanih poremećaja

Predavanje je održala i doc. dr. sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Upoznala je sudionike seminara s kineziologijom rada te njenom ulogom u prevenciji mišićno-koštanih poremećaja. Na primjerima je ukazala na važnost pravilnog kretanja kao i podizanja i rukovanja teretom kako bi se spriječili mišićno-koštani poremećaji. Također se osvrnula i na rad od kuće za vrijeme zatvaranja zbog epidemije te na probleme koje izaziva rad laptopu na, koji bi trebao biti pomoćno sredstvo, a ne isključivo sredstvo rada te na potrebne prilagodbe mjesta rada kako bi ono bilo sigurno za zdravlje radnika. Isto tako, istaknula je važnost sudjelovanja kineziologa, kao jednog od dionika u sustavu zaštite na radu, kako bi radnike i poslodavce naučili pravilnom radu koji ne bi imao štetne posljedice na zdravlje radnika.

Kineziologija rada u primjeni – primjer prakse Sindikata grafičara i medija

Na kraju seminara je Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija, upoznao sudionike seminara s projektom Dijalog i znanje napredak grade, financiranog iz EU fondova, u sklopu kojeg su u suradnji s doc. dr. sc. Nakić izradili priručnik za radnike pod nazivom Kineziologija rada, Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji.
Namjera je priručnika, koji je jednostavan za korištenje i slikovit, ukazati na važnost pravilnih načina kretanja i rada, kako bi se spriječili mišićno-koštani poremećaji s naglaskom na čuvanje zdravlja kralježnice. Na izradu priručnika potaknula ih je želja za unapređenje zaštite na radu i očuvanje zdravlja članova Sindikata, od kojih mnogi trpe ozbiljne tegobe zbog oboljenja mišićno-koštanog sustava.
Naglasio je važnost sustavne edukacije o pravilnom kretanju i načinima rada, od škole pa kroz cijeli život, kako bi se dogodili pozitivni pomaci.
Seminar je zaključio moderator Cvetan Kovač, koordinator Odbora za zaštitu na radu NHS-a riječima kako su očuvanje zdravlja i poslovne sposobnosti od posebnog društvenog interesa te na tome trebaju zajednički raditi svi dionici zaštite na radu.