Model Pakiranja, Zagreb – Potpisan Aneks kolektivnom ugovoru

Model Pakiranja, Zagreb – Potpisan Aneks kolektivnom ugovoru

Kolektivni ugovor sa svojim aneksom potpisan je 2013. godine i vrijedio je do kraja veljače. Nije se išlo u pregovore za produženje na rok od jedne godine kao obično, već se na zahtjev poslodavca pregovaralo o produženju za tri mjeseca, kada bi bio spreman na opsežnije pregovore. Produženje do 30. lipnja je i dogovoreno te je 1. ožujka sklopljen Aneks kojim se primjena dosadašnjeg kolektivnog ugovora zajedno s Aneksom primjenjuje još tri mjeseca. Aneksom, koji se primjenjuje uz kolektivni ugovor regulirano je privremeno smanjenje plaće i mirovanje daljnjeg rasta minulog rada, a što je sindikat u svojim zahtjevima najavio kao nešto što više ne želi.