Model pakiranja, Zagreb – Potpisan kolektivni ugovor i aneks

Model pakiranja, Zagreb – Potpisan kolektivni ugovor i aneks


Ove godine nakon kratkih pregovora dogovoren je i potpisan novi kolektivni ugovor sa aneksom. U Model Pakiranju d.d. kolektivni ugovor je tradicija i produžuje se već petnaest godina.

Pregovori su i ove godine bili pod dojmom problema iz zadnjih godina a to je kao i u većini društava, gospodarska kriza i teškoće koje ona donosi. Prema riječima poslodavca uz sve štednje i racionalizacije i dalje je potrebno ići sa nivoom prava iz prošle godine. Smanjenje plaće je pet posto i vremenski je ograničeno na još jednu godinu. No, poslodavčeva predviđanja buduće poslovne situacije i nisu tako crna, štoviše optimistična su. Stoga, je ostavljana mogućnost da sindikat u roku tri mjeseca može pokrenuti promjene pojedinih članaka. Ostale odredbe kolektivnog ugovora ostale su iste.

Kolektivni ugovor Model Pakiranja d.d i njegov aneks potpisani su 14. veljače ove godine. Nakon  pregovaranja potpisali su ga sa sindikalne strane Stjepan Kolarić i  glavni  sindikalni povjerenik Siniša Terzić a sa strane poslodavca članovi Uprave  Dražen Melčić, Franjo Skok i Jurica Brkić.

Kolektivni ugovor je potpisan na godinu dana kao i aneks, njihovo važenje i primjena traje godinu dana, a teče od 01. ožujka 2013. godine.

Pregovarački odbor sindikata činili su Siniša Terzić, Đurđa Jugović, Davor Jelavčić, Darije Hanzalek i Boris Šifter.