Model pakiranja, Zagreb – Pregovori oko produženja kolektivnog ugovora

Model pakiranja, Zagreb – Pregovori oko produženja kolektivnog ugovora

Sindikalna podružnica je podsjetila na istek važenja kolektivnog ugovora koji egzistira u Model pakiranju, te su uz produženje tražili od poslodavca da se plaća vrati na normalnu visinu, odnosno da se ne obračunava više smanjena plaća, a isto tako da se vrati redovan obračun minulog rada.

Na prvom sastanku pregovaračkih odbora nije postignut dogovor. Iako promjene Zakona o radu nemaju utjecaj na sadašnji sadržaj kolektivnog ugovora i mnoge će se primjenjivati direktno iz zakona poslodavac predlaže da se sačekaju promjene, posebice i iz razloga što namjerava provesti određene izmjene u organizaciji, sistematizaciji i internim aktima. Poslodavac predlaže da se do kraja lipnja produži važenje kolektivnog ugovora potpisom aneksa, a do tada bi se riješile i neke organizacijske promjene. Sindikat se treba očitovati na prijedlog poslodavca.                           

Pregovarački odbor sindikata činili su S. Terzić, Đ. Jugović, D. Jelavčić, D. Hanzalek i B. Šifter.