MOR-ova Konvencija br. 144 o tripartitnim konzultacijama

MOR-ova Konvencija br. 144 o tripartitnim konzultacijama
U Zagrebu je 27. ožujka 2018. godine u organizaciji Ureda za radničke aktivnosti Međunarodne organizacije rada (MOR) i reprezentativnih sindikalnih središnjica te u suradnji s Međunarodnim centrom za obrazovanje MOR-a, održana nacionalna tripartitna rasprava u okviru kampanje za promociju ratifikacije Konvencije MOR-a br. 144 o tripartitnim konzultacijama (sudjelovali su reprezentativni sindikati, predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca). 
Što znači MOR-ova Konvencija br. 144
Svrha MOR-ove Konvencije br. 144 o tripartitnim konzultacijama je promicanje tripartizma i socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini kroz uključivanje radničkih i poslodavačkih organizacija u svakoj fazi aktivnosti MOR-a povezanih sa standardima. Deklaracija o socijalnoj pravdi prepoznala je Konvenciju br. 144 kao jedan od najznačajnijih standarda rada s gledišta upravljanja. Od četiri takve upravljačke konvencije Hrvatska je ratificirala tri. Jedina preostala za ratifikaciju je upravo Konvencija br. 144, koju je do sada ratificiralo 139 država, što čini 75% svih država članica MOR-a. Primjena Konvencije br. 144 ne implicira visoke financijske troškove. Glavni trošak za vladu je administrativne prirode i eventualna edukacija sudionika konzultacija. Konvencija je fleksibilna pa izbor postupaka i konzultacija kao i teme prepušta državama. Konzultacije nisu pregovori, već služe kao pomoć vladi u donošenju informirane odluke. Nakon njene ratifikacije, Konvencija br. 144, u mnogim zemljama pokrenula je uspješan socijalni dijalog o nizu pitanja izvan onih navedenih u Konvenciji te pokazala svoj potencijal za jačanje socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini.
Ministarstvo rada je obećalo ratifikaciju
„Smatramo da Konvenciju treba ratificirati. Mogu potvrditi da će ministar rada mirovinskog sustava Marko Pavić predložiti Vladi RH da ratificira Konvenciju“, izjavila je Majda Burić, državna tajnica u resornom ministarstvu, dodavši kako to zahtijeva pripremu zakona o potvrđivanju konvencije i druge predradnje te da vjeruju da će sve biti gotovo u roku od godine dana.
Socijalni partneri, odnosno predstavnici reprezentativnih sindikalnih središnjica i poslodavaca, pozdravili su ovakav stav i odaslanu poruku ministra Pavića, a doneseni su i zajednički Zaključci prema kojima bi se, između ostalog, trebalo što prije pristupiti ratifikaciji, kako bi se mogla ratificirati u godini proslave stote obljetnice MOR-a, koja se obilježava 2019. godine. Zaključci će se dostaviti Gospodarsko-socijalnom vijeću. 
Packa MOR-a
Poruku iz resornog ministarstva pozdravili su i predstavnici MOR-a, tim više što Hrvatska u posljednjih 10 godina nije ratificirala niti jednu MOR-ovu konvenciju. Dalo se iščitati i kako je Hrvatska na neki način dobila packu, jer je ratifikaciju Konvencije br. 144 najavila čim osnuje Gospodarsko-socijalno vijeće, a ono je osnovano prije 20 godina. Jednako tako, Hrvatska prema MOR-u ne šalje izvješća o radu konvencija, što je njezina preuzeta obveza. Ipak, unatoč svemu, predstavnici MOR-a su optimistični. „Današnji dan je veliki korak za Hrvatsku. Nemojte zaboraviti da je napredak u Hrvatskoj dobar i da tako morate nastaviti i dalje“, rekao je Magnus Berge, radnički predstavnik u uredu MOR-a u Budimpešti te dodao da kulturu socijalnog dijaloga treba razvijati i izgrađivati, odnosno da bi socijalni dijalog trebao biti način života.