Nastavljamo graditi Sindikat radnika svih medija

Nastavljamo graditi Sindikat radnika svih medija

Osmi kongres Sindikata grafičara i medija održan je u Malom Lošinju u razdoblju od 17. do 18. svibnja 2023. godine. Od pozvanih sedamdeset i devet, čak šezdeset i devet zastupnika iz gotovo svih podružnica u Republici Hrvatskoj sudjelovalo je na Kongresu, što je gotovo 90 posto pozvanih zastupnika. Kao što je to uvijek i bilo, Kongres je održan u dva dana, što se opet pokazalo kao odlično rješenje. Zastupnici su tako imali više vremena za druženje i izmjenjivanje iskustva, što je rezultiralo odličnom radnom atmosferom na Kongresu.

Naš interni Kongres

Nakon uvodnih formalnosti i akreditiranja, zastupnike na Kongresu pozdravila je uvodno Ana-Marija Presečan, članica Radnog predsjedništva Kongresa. Potom je rekla kako je cilj Kongresa bila opcija proširiti ga na još jedan dan panel-rasprave sa svim sudionicima socijalnog dijaloga iz sektora, Hrvatske i naših međunarodnih asocijacija. Ova opcija, s obzirom na neke organizacijske i druge razloge, nije se uspjela poklopiti sa sadašnjim terminima, tako da je ovaj Kongres bio zaista interni. Upravo zahvaljujući tome, Kongres je bio ležeran, opušten, ali istovremeno je vladala i radna disciplina tako da se sav sadržaj Kongresa uspio završiti prema predviđenom planu.

Zbog malo udaljenije lokacije, od pozvanih gostiju nisu se uspjeli odazvati kolege iz središnjice Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever i Marija Hanževački, koji su prenijeli pozdrave. Uz zastupnike Kongresa i članove Stručnih službi Sindikata, Kongresu su prisustvovali gosti, a to su dugogodišnji predsjednik Sindikata Stjepan Kolarić i povjerenici i aktivisti Sindikata koji su na kraju Kongresa primili priznanja za njihov dugogodišnji rad.

Radna tijela Kongresa

Kongres je jednoglasno usvojio predloženi dnevni red i Poslovnik o radu Kongresa, nakon čega je izabrano Radno predsjedništvo 8. kongresa u sastavu: Ana-Marija Presečan, Milena Šimundić, Dino Matezić, Zoran Kveder i Darije Hanzalek. U Verifikacijsku komisiju izabrani su Božana Perak, Mirjana Gorički i Suzana Žaja. Za članove Kandidacijske komisije izabrani su Mirjana Jurčec, Ana Šerić i Saša Sabolović, dok su za članove Izborne komisije izabrani Ilija Hinić, Gordana Modec, Dina Beganović, Nevenka Bistrović i Roberta Jelčić. Matea Mikić je izabrana za zapisničarku, a Srećko Radić i Maja Jembrih Arbutina za ovjerovitelje zapisnika.

1 C Radno predsjedništvo IMG_20230518_090814 (002)

Kakve li su četiri godine iza nas

Uvodnim izlaganjem prisutnima se obratio predsjednik Sindikata grafičara i medija, Darije Hanzalek. Srdačno je pozdravio zastupnike i goste Kongresa. Podsjetio je na dugovječnost našeg Sindikata, koji je osnovan davne 1870. godine i da bi ovo mogao biti čak 39. kongres. Potom je govorio o posljednje četiri godine, počevši od posljednjeg Kongresa koji je održan 2019. godine.

Prvo se dotaknuo covida koji je obilježio veliki dio proteklog mandatnog razdoblja. Što se tiče radnog prava, svugdje je bilo drugačije. Neki nisu imali posla, pa je trebalo razgovarati o očuvanju radnih mjesta. Ponovno se pokazala vrijednost kolektivnih ugovora, s kojima je bilo puno lakše zadržati i kontrolirati razinu prava odnosno razgovarati o kompromisnim rješenjima. S druge strane, poslodavci koji su imali samo pravilnike o radu, odmah na početku krize, čak su i preventivno smanjivali plaće i druga prava radnika. Za vrijeme lockdowna bilo je izazova i u organizaciji rada stručnih službi Sindikata. No, Sindikat je uz sva ograničenja gledao biti dodatno prisutan u svakoj podružnici, zajedno sa sindikalnim povjerenicima.

Uz covid, prošlo mandatno razdoblje obilježila su i dva potresa. Prvi potres je udario i Dom Sindikata grafičara, oštetivši noseću gredu i zidove dvorana na katu, čija sanacija je uspješno izvedena. Sindikat je u tom razdoblju iskazao i solidarnost prema članovima. Dvadesetak najugroženijih članova stradalih u oba potresa primila su pomoć od Sindikata.

Nažalost, srušila su se i najveća zdanja grafičke djelatnosti. Zrinski, u kojem su tiskane prve hrvatske kune, dovršio je stečaj u 2020. godini. U tijeku je i likvidacija Tiskare Vjesnik. I tu je Sindikat radio na tome da žrtve i gubici radnika budu što manji, pa su u stečaju Zrinskog ostvarili sva prava, dok su u likvidaciji Vjesnika primili uvećane otpremnine.

U ove četiri godine Sindikat je radio na edukaciji povjerenika. Radilo se na organiziranju te su ostvareni realno konkretni rezultati. Radilo se i na unapređenju načina komunikacije. Od Praznika rada 2021. godine u rad je pušten potpuno nov i osuvremenjen web portal Sindikata.

Nadalje je podsjetio na inicijativu Vlade, koja je početkom covid krize i lockdowna htjela suspendirati institute Zakona o radu, koji su ključni za sigurnost i prava radnika. Sindikati, odnosno njihove središnjice uspjeli su to spriječiti. Nedugo nakon toga otvoreni su opsežni pregovori oko Zakona o radu, koji je potom stupio na snagu početkom 2023. godine. U konačnici, u Zakonu o radu većina prava je zadržana, dio je unaprijeđen, a fleksibilizacija koju su zazivali poslodavci nije se dogodila ni u približnoj mjeri njihovih apetita.

Naš Sindikat je u vrijeme lockdowna proslavio i 150 godina postojanja. U ime te obljetnice napravljena je pet metara dugačka vremenska crta.

Na kraju, predsjednik Sindikata Darije Hanzalek zaključio je da su ljudi najveća vrijednost. Bez kvalitetnih ljudi nema ni kvalitetnog sindikata. Zahvalio je svima koji su protekle četiri godine utkali svoj rad u Sindikat. Zahvalio je i sindikalnim povjerenicima i ostalim predstavnicima radnika, predstavnicima u organima Sindikata, Stručnoj službi Sindikata i svim članovima koji su podržavali aktivnosti Sindikata, te zaželio puno uspjeha onima koji će biti izabrani za iduće mandatno razdoblje.

Izvještaj o radu

Uvodno izlaganje po Izvještaju o radu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske između 7. i 8. kongresa, 2019. – 2023. godine dala je Maja Vidaković. Cjeloviti Izvještaj tiskan je u posebnoj knjizi, s preko 200 stranica formata A4 i to bez pregleda rada po podružnicama. Izložila je ukratko sadržaj Izvještaja koji se sastoji od 16 poglavlja, a koji su izradile Stručne službe Sindikata i potvrdilo ga Predsjedništvo Sindikata. Ovisno o razini i sadržaju aktivnosti o kojima se u njemu izvještava, sadržaj Izvještaja je sljedeći: Uvod; Organiziranje; Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori; Radno-pravna zaštita; Obrazovanje; Gradnja Sindikata medija; Financijsko-materijalno poslovanje; Fondovi; Nekretnine; Rad organa i tijela; Informiranje i komunikacija; Sudjelovanje u radu na nacionalnoj razini; Izmjene i dopune Zakona o radu; Međunarodna suradnja; Susreti radnika u tiskarstvu, komunikacijama, nakladništvu i medijima; 150 godina našeg Sindikata.

Maja Vidaković je također podnijela Izvještaj o radu Predsjedništva Sindikata grafičara i medija koje je u proteklom mandatnom razdoblju održalo 12 sjednica na kojima je raspravljalo o svim aktualnim pitanjima.

Radno-pravna zaštita

Matea Mikić, voditeljica radno-pravne zaštite podnijela je Izvještaj o radno-pravnoj zaštiti koja se i u proteklom mandatnom razdoblju besplatno pružala članovima po principu postupnosti: od davanja informacija, savjeta i posredovanja kod poslodavca, preko zastupanja na sudu, otvaranja stečaja, prijava Državnom inspektoratu, do pripreme i organiziranja industrijskih akcija. Posebno je dala osvrt na pružanje radno-pravne zaštite za vrijeme pandemije koronakrize i na načine kako je Sindikat odgovarao na tadašnje izazove.

Sindikat je vodio znatno manje sporova u odnosu na prethodna razdoblja. Broj sudskih postupaka je sve manji, a to je posljedica manjeg broja tužbi radnika. Razlozi su ponajviše u tome što radnici smatraju kako je lakše prihvatiti odluku koju je poslodavac možda i nezakonito donio, te pronaći novi posao, nego se upuštati u dugogodišnje sudske sporove. Nastavljeno je učinkovito rješavanje problema radnika i uklanjanje učinjenih povreda drugim metodama, kao što je informiranje i savjetovanje radnika, te posredovanje kod poslodavca. U ovom razdoblju zatvoren je jedan stečajni postupak, što je također pridonijelo smanjenju broja tužbi za neisplatu plaća. Također je u tijeku jedan postupak likvidacije i prisutna je prijetnja stečaja u jednoj firmi. U strukturi sporova, većina je bila vezana direktno uz radne odnose. Veći dio postupaka završen je u korist zastupanih radnika, odnosno u korist Sindikata gdje je on tužitelj.

Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori

Marina Kasunić Peris, voditeljica plaća i kolektivnog pregovaranja, naglasila je kako su kolektivni ugovori jedno od najvažnijih područja rada i djelovanja Sindikata. Proteklo mandatno razdoblje u području kolektivnog pregovaranja obilježilo je sljedeće: pandemija koronavirusa, gospodarska kriza uzrokovana posljedicama pandemije, visoka stopa inflacije uzrokovana energetskom krizom i ratom u Ukrajini, uvođenje eura kao službene valute u RH, potres u Zagrebu i Sisku. Značajke kolektivnog pregovaranja u Republici Hrvatskoj su: na razini Republike Hrvatske kolektivni ugovori su dominantni u javnom sektoru, dok u privatnom zaostaju; pad sindikalne organiziranosti – fragmentiranost sindikata; gubitak kolektivnih ugovora zbog gospodarske krize; kolektivni ugovori nisu privlačni poslodavcima zato što smanjuju fleksibilnost; sektorskog dijaloga u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti nema. Što se tiče kretanja plaća u proteklom mandatnom razdoblju, došlo je do povećanja prosječnih plaća, no ipak nisu rasle u skladu s porastom inflacije i produktivnosti. Prosječna plaća u djelatnosti i dalje zaostaje u odnosu na prosječnu plaću u RH. Što se tiče podružnica Sindikata grafičara i medija, u nekim podružnicama plaće su povećane povećavanjem osnovice, uključujući i povećanje neoporezivih naknada (Lana Karlovačka tiskara, Agencija za komercijalnu djelatnost, Odašiljači i veze, Radin print, GPI Istra, Hrvatska radiotelevizija, Narodne novine). U nekim podružnicama je povećana razina materijalnih prava radnika kroz neoporezive dodatke kao nagrada za rad (Tisak plus, Hanza Media, URIHO, DES). Kolektivni ugovori pokazali su se kao važan jamac razine prava radnika za vrijeme covid krize. Kolektivni ugovori koji su sklopljeni u proteklom razdoblju su: Agencija za komercijalnu djelatnost, Bakrotisak, Tisak plus, Narodne novine, GPI Istra, Odašiljači i veze, Lana Karlovačka tiskara, URIHO, Radin print, Hrvatska radiotelevizija. Na kraju je iznijela prijedloge za unapređenje sadržaja kolektivnih ugovora (zalagati se za povećanje plaća radnika, zalagati se za uvođenje III. mirovinskog stupa, zalagati se za uvođenjem fleksibilnog radnog vremena koje bi bilo u korist radnika…).

Organiziranje

U protekle četiri godine upravo je organiziranje – učlanjivanje radnika u Sindikat, bila jedna od aktivnosti u fokusu Sindikata. Samo učlanjivanjem radnika mogu biti zaustavljeni negativni trendovi i pretvoreni u pozitivne. Organiziranje se provodi kroz razne načine. Tako je već prije nekoliko godina izrađena nova baza podataka, nove iskaznice i pristupnice, te se razmišlja o uspostavi aplikacije za učlanjivanje. Održavani su seminari i radionice na kojima je organiziranje bila jedna od glavnih tema, ali se uvijek naglašava važnost neposrednog razgovora. U posljednje četiri godine u naš Sindikat učlanjeno je čak 595 novih članova, od kojih su mnogi i danas aktivni – zaključio je Darije Hanzalek u ovom dijelu izvještaja.

Gradnja Sindikata medija

Još na 6. Kongresu, koji se održao 13. lipnja 2015. godine u Primoštenu usvojena je Deklaracija: Jačanje Sindikata grafičara i otvaranje prema sindikatima na području medijskih i komunikacijskih djelatnosti. Potom su na 7. kongresu, 27. rujna 2019. g. u Tuheljskim toplicama usvojene izmjene Statuta kojim su uspostavljena tri Stupa: 1) Tiskarstvo, nakladništvo i ambalaža; 2) Mediji i komunikacije; 3) Usluge i povezane djelatnosti. S Odašiljačima i vezama je potpisan Sporazum 27. veljače 2015. g., a proces potpunog spajanja dovršen je 2017. g., s čime su Odašiljači i veze postali podružnica Sindikata grafičara i medija. Prvi Sporazum sa Samostalnim sindikatom Hrvatske radiotelevizije potpisan je 2016. godine, sljedeći 2019. godine. Suradnja između toga sindikata i Sindikata grafičara i medija ostvaruje se kroz radno-pravnu zaštitu, kolektivno pregovaranje, Upravni odbor sredstava solidarnosti, odnosno kroz gotovo sva područja djelovanja našeg Sindikata. U skorijem razdoblju se očekuje potpuni prijelaz Samostalnog sindikata Hrvatske radiotelevizije Sindikatu grafičara i medija kroz financijsko materijalno poslovanje. Gradnja Sindikata medija se očituje i kroz suradnju sa Sindikatom novinara Hrvatske – podsjetio je Darije Hanzalek.

Dino Matezić se osvrnuo na dosadašnji rad te na zajedničke odnose sa Sindikatom grafičara i medija. Kratko se osvrnuo na zajednički rad kao jednog jedinstvenog Sindikata. Istaknuo je da je izuzetno zadovoljan suradnjom između podružnice Odašiljači i veze i Stručne službe Sindikata. Ta suradnja očituje se u stručnoj pomoći pri kolektivnom pregovaranju, radno-pravnoj zaštiti, financijsko-materijalom poslovanju, odnosno u svim segmentima poslovanja Sindikata. Također je kratko rekao o svojim metodama učlanjivanja koje su izrazito uspješne jer je pokrivenost članstvom u Sindikatu u podružnici Odašiljači i veze veća od 70 posto.

Josipa Jelčič Bjelajac iz Hrvatske radiotelevizije kratko se osvrnula na dosadašnju suradnju sa Sindikatom grafičara i medija i na proces povezivanja. Istaknula je da je tek nedavno stupila na poziciju predsjednice Samostalnog sindikata radnika Hrvatske radiotelevizije, ali da je u tom kratkom vremenu suradnja bila odlična. Kod njih su često u tijeku kolektivni pregovori te je naglasila da joj je izrazito pomogla stručna pomoć Sindikata u tom procesu. Također je istaknula kako se nada da će uskoro proces spajanja dva sindikata biti završen te da će djelovati kao jedinstveni sindikat.

Nekretnine

Povrat sindikalne imovine pokušat će se riješiti Zakonom. Sindikat grafičara i medija sudjeluje u Radnoj grupi koja će ispred Nezavisnih hrvatskih sindikata izraditi prijedlog liste nekretnina koje će se prenijeti u fond nekretnina kojim će raspolagati sindikati. Dana 22. ožujka 2022. godine Dom Sindikata grafičara je pogodio potres. Oštećeni dijelovi su sanirani, a trenutno je u tijeku postupak podnošenja zahtjeva za povratom sredstava koja su utrošena u saniranje posljedica potresa.

Informiranje i komunikacija

List „Grafičar“ je najdugovječnije sindikalno glasilo u novijoj hrvatskoj povijesti te vrlo važno sredstvo komuniciranja s članovima. Od svibnja 2020. godine počinje izlaziti svaka dva mjeseca.

Aktualne i svakodnevne teme i vijesti mogu se pronaći na novoj web stranici Sindikata koja je puštena u rad u svibnju 2021. godine. S članovima se još komunicira preko Facebook grupe, WhatsApp grupe i e-maila. No za uspješan rad podružnice i rad Sindikata i dalje je ključan sindikalni povjerenik odnosno aktivist te njegov učestali i neposredni kontakt s radnicima.

Nacionalna i međunarodna razina

Sindikat grafičara i medija od 2016. godine član je Nezavisnih hrvatskih sindikata, što je Sindikatu donijelo bolji pristup informacijama, veću mogućnost dijaloga s predstavnicima vlasti i poslodavaca, uključenost u procese donošenja relevantnih odluka i slično. Sindikat grafičara i medija uključen je u rad glavnih tijela, radnih grupa i u aktivnosti koje NHS provodi. Na međunarodnoj razini, Sindikat grafičara i medija član je UNI Global Uniona (UNI) koji je nastao spajanjem velikih internacionalnih središnjica 2000. g. u Berlinu. Sindikat je zastupljen u Izvršnom odboru UNI-ja kao i grafičkog sektora.

Izmjene i dopune Zakona o radu

Nezavisni hrvatski sindikati imali su vrlo važnu ulogu za sindikalnu stranu u pregovorima oko izmjena i dopuna Zakona o radu. Jednako tako su važnu ulogu imali i predstavnici stručnih službi Sindikata grafičara i medija. Ukratko, neki od instituta koji su izmijenjeni ili regulirani Zakonom o radu su: Rad na određeno vrijeme; Rad od kuće i na daljinu; Dodatni rad; Probni rad i otpremnina; Radno vrijeme; Plaće.

Susreti radnika u tiskarstvu, komunikacijama, nakladništvu i medijima

  1. godine Sindikat grafičara i medija uspio je obnoviti tradiciju Sportskih grafičkih igara SGI, koja traje još od 1975. godine, a prekinuta je 2014. Nakon tih 37. susreta, 2017. godine održani su 38. susreti u Malom Lošinju, 39. susreti u Zatonu 2018. godine i kao kruna, jubilarni 40. susreti 2019. godine u Zatonu. Zbog covida, Susreti nisu održani 2020. i 2021. godine, da bi se potom 2022. godine održali 41. susreti u Malom Lošinju. Nakon Kongresa, 42. susreti održavaju se 2023. godine također u Malom Lošinju.

150 godina našeg Sindikata

Sindikat grafičara i medija najstariji je sindikat na ovim područjima Europe, s tradicijom jednog i pol stoljeća kontinuiranog rada. Godine 2020. proslavili smo 150 godina postojanja. Želja je bila održati pravu svečanost, ali zbog karantene, to nije bilo moguće. Stoga je pronađen drugi način kako obilježiti taj jubilej. Napravljena je pet metara dugačka vremenska crta, koja oslikava bogatu baštinu Sindikata – podsjetio je Darije Hanzalek u ovom dijelu izvještaja.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju

Agneza Novački, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja podnijela je Izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju u proteklom mandatnom razdoblju. Ovo izvještajno razdoblje obuhvaća period od 2019. do 2022. godine. Izvor financiranja ukupne djelatnosti bili su prihod od članarine, prihodi od projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ i prihodi od materijalne i nematerijalne imovine. Ostali prihodi su prihodi od zakupnina, prihodi od kamata, prihodi od projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, te ostali prihodi sindikalnih podružnica nevezano za sindikalnu članarinu. Materijalno-financijsko poslovanje u promatranom razdoblju vođeno je uredno i sukladno važećim propisima uz izvršavanje odgovarajućih ovlasti i zadaća Nadzornog odbora, Predsjedništva, sindikalnih povjerenika i Službe materijalno-financijskog poslovanja.

S obzirom na opće negativne trendove sindikalnog rada, ni rezultati materijalno-financijskog poslovanja, nažalost, nisu mogli biti puno bolji. No, održana je ravnoteža, odnosno ostvaren je što veći broj planiranih aktivnosti, a da se pritom ne dovede u pitanje njegova financijska stabilnost.

Potom je Snježana Antolić, predsjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti podnijela Izvješće o sredstvima solidarnosti.

Izvješće o radu Nadzornog odbora podnio je Duje Perdijić, predsjednik Nadzornog odbora, konstatirajući da nije bilo nepravilnosti u trošenju sredstava i raspolaganju imovinom Sindikata te da su prihod od članarine i drugi prihodi kao i sredstva solidarnosti korišteni racionalno i namjenski u funkciji izvršenja programa rada i aktivnosti, kao i ostvarivanja prava na materijalnu potporu članovima Sindikata.

Nakon podnesenih izvještaja, zastupnici 8. kongresa jednoglasno su prihvatili sva Izvješća o radu Sindikata grafičara i medija u razdoblju između 7. i 8. kongresa, odnosno 2019.-2023. godine.

1 A Kongres rad - 1 Dan IMG_20230517_161004 (002)

***

Navedenim Izvještajima završen je prvi dan rada Kongresa. Kongres je potom nastavio svoj rad sljedeći dan, 18. svibnja 2023. godine, kada su održani i izbori za članove organa Sindikata grafičara i medija.

Kandidacijski postupak i izbori

Prije nego što se krenulo u izborni postupak, date su razrješnice dosadašnjim organima Sindikata i njihovim članovima (Predsjedništvu, Nadzornom odboru, Statutarnoj komisiji i Predsjedniku Sindikata).

Mirjana Jurčec, predsjednica Kandidacijske komisije podnijela je Izvješće te komisije. Rekla je kako je za Predsjedništvo kandidirano 14 članova, koliko ih se i bira. Za Nadzorni odbor predloženo je 7 kandidata, a bira ih se 5, dok je za Statutarnu komisiju predloženo 6 kandidata, a bira ih se 5. Kongres je jednoglasno usvojio sve predložene liste kandidata za organe Sindikata.

Ilija Hinić, predsjednik Izborne komisije obrazložio je izborni postupak. Izbori su se provodili tajnim glasovanjem, zaokruživanjem rednih brojeva ispred imena željenih kandidata.

1 D Glasovanje IMG_20230518_101152_resized_20230605_040625445 (002)

Novi sastav organa Sindikata

Sat vremena nakon glasovanja prebrojani su rezultati i predsjednik Izborne komisije, Ilija Hinić, izvijestio je o rezultatima izbora i novom sastavu organa Sindikata grafičara i medija.

U Predsjedništvo Sindikata izabrani su:

DINO MATEZIĆ (Odašiljači i veze)

         ZORAN KVEDER (Agencija za komercijalnu djelatnost)

         ANA-MARIJA PRESEČAN (Hanza Media)

         MILENA ŠIMUNDIĆ (Tisak plus)

         DENIS HUIĆ (Radin print)

         SUZANA BOŠNJAK (Glas Slavonije)

         DENIS BRAJNOVIĆ (GPI Istra)

         BOŽANA PERAK (Tisak plus)

         DAVORKA REGVAT (Narodne novine)

         MAJA VIDAKOVIĆ (Lana Karlovačka tiskara)

         JOSIPA JELČIĆ BJELAJAC (Hrvatska radiotelevizija)

         MIRJANA JURČEC (URIHO)

         DARKA ŽAJA (Slobodna Dalmacija)

         DANKO TRESIĆ PAVIČIĆ (DES)

 U Nadzorni odbor Sindikata izabrani su:

DUJE PERDIJIĆ (Agencija za komercijalnu djelatnost)

         MATEJA ŠIMUNOVIĆ (Tisak plus)

         EVA MAJSTOROVIĆ (Odašiljači i veze)

         ALEN HULJEV (Hrvatska radiotelevizija)

         SANJA KALENSKI (Hanza Media)

 U Statutarnu komisiju Sindikata izabrani su:

STJEPAN ŠIMUNDIĆ (Tisak plus)

         TAJANA BUKOVEC POLOVIĆ (Hanza Media)

         ANA ŠERIĆ (Narodne novine)

         JOSIP HRDAN (Odašiljači i veze)

         DINKO ZOVKO (Slobodna Dalmacija)

 Za Predsjednika Sindikata u sljedećem mandatnom razdoblju izabran je:

DARIJE HANZALEK.

Stalno trebamo pomlađivati našu organizaciju

Na kraju je Darije Hanzalek u ime svih izabranih članova tijela zahvalio na iskazanom povjerenju za iduće kongresno razdoblje. Rekao je kako su mnogi prisutni već duže vrijeme dio organizacije te će morati biti spremni pustiti i otvoriti šansu drugima. Naglasio je kako mu je ovo već treći mandat i da će u narednom razdoblju trebati razmišljati tko će od mlađih biti spreman nastaviti dalje. Kada se razmišlja o budućnosti Sindikata, treba razmišljati o novim aktivnostima, novim članovima, novim povjerenicima i novim vođama. Oni su budućnost ove organizacije, ali ubrzo će postati i njezina sadašnjost, kao što i mi postajemo dio njezine bogate prošlosti.

Završio je s time da je ogromna vrijednost rada u Sindikatu to što uvijek uče jedni od drugih. Primjeri koje si međusobno dajemo najbolje nas hrabre u radu. Rad u Sindikatu svima nam uzima više energije i vremena, nego što nam daje osobne koristi. Rad u Sindikatu je jednostavno čast. Bez obzira na to što se govorilo, što se komentiralo, i sama riječ sindikalni povjerenik govori da je to osoba kojoj su radnici dali povjerenje, da je Sindikat organizacija kojoj radnici daju povjerenje i to je ogromna čast. Na svima nama je da tu čast opravdamo i iduće četiri godine.

„Njegujmo pozitivan duh“

Spontano i emotivno prigodne riječi uputio je i Stjepan Kolarić, raniji dugogodišnji predsjednik Sindikata. Naglasio je da ovaj Sindikat traje i da će dugo trajati. Posebice je naglasio važnost organiziranja, što je osnova svih sindikalnih borbi. Organiziranje je teško i bez obzira na to koliko uspjeha polučili, gotovo nikad nećemo dobiti adekvatnu zahvalu. Cilj sindikalnog rada je i povećavati materijalna prava u prvom redu svojih članova, pa onda i ostalih radnika. Još jednom je naglasio tradiciju Sindikata koja seže od 1870. godine. Sindikati su 1990. godine dobili marginaliziranu ulogu te je raspadom države bilo potrebno reorganiziranje članova. Godine 1995. održan je prvi Kongres. Danas je, nažalost, percepcija o Sindikatu negativna. Mnogi sindikati su se podijelili. No Sindikat grafičara i medija se na nacionalnoj razini nikada nije podijelio. Završio je svoj govor mišlju kako osjeća pozitivnu energiju i nada se da će taj duh vladati i dalje te je čestitao svim izabranim članovima organa Sindikata.

Priznanja za dugogodišnji doprinos u radu Sindikata

1 E Dobitnici priznanja IMG_20230518_120800 (002)

Posebno emotivan dio Kongresa bila je dodjela priznanja za dugogodišnji doprinos u Sindikatu. Dobitnici su odabrali uz koju pjesmu žele primiti priznanje, te su se kratko obratili prisutnima. Prisjećanje na sindikalni rad, sve one koje su u tim godinama upoznali, prisjećanje na sva postignuća, akcije i pomoć koju su pružili svojim članovima, sva druženja, izazvali su nalet emocija kod svih dobitnika priznanja, ali i kod svih prisutnih na Kongresu. Ali to su ipak bile suze radosnice, znak da se svaki trud tih godina isplatio, te koje motiviraju i one pred kojima je još dug sindikalni život.

Priznanja su podijelili sadašnji predsjednik Sindikata Darije Hanzalek, dugogodišnji predsjednik Sindikata Stjepan Kolarić i tajnica u Sindikatu Suzana Žaja, a neposredno su ih primili sljedeće kolegice i kolege:

DUŠAN LUŽAIĆ – Prije desetak godina bio je zaslužan za ponovno uspostavljanje podružnice Novi list, gdje je i bio sindikalni povjerenik u dva mandata. Miran i staložen, planira nastaviti svojim strojem još par godina do zasluženog odlaska u mirovinu i biti na raspolaganju ako je potrebno.    BERNARDA GRABIĆ – U Sindikat se učlanila još 1994. godine. Od 2003. do 2022. godine, dvadeset godina bila je članica Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata.

SANJA MILIĆ – Na seminarima, sastancima povjereništva, dok su se mnoge uprave mijenjale, ona je bila stalan i aktivan i pouzdan član. Bila je članica nadzornog odbora Sindikata. No, ono zašto je ona vrlo važna za naš Sindikat jest činjenica da je dugi niz godina, iz mjeseca u mjesec, iz broja u broj bila stalna veza Tiskare Vjesnik i redakcije lista Grafičar i mediji, a koji se gotovo tri desetljeća tiskao u Tiskari Vjesnik i tako sve do travnja ove godine i likvidacije tvrtke.

DAVOR JELOVČIĆ – Član je Sindikata od prvog dana kada je započeo svoj radni vijek, dakle 40 godina. Predsjednik radničkog vijeća tri mandata i sindikalni povjerenik podružnice Model pakiranja.

JOSIP STRAHONJ –U Sindikat se učlanio davne 1979. godine, te je bio aktivni član sve do odlaska u mirovinu 2021. godine. U dugom nizu godina aktivnog rada u podružnici bio je u vodstvu povjereništva podružnice od 2013. do odlaska u mirovinu, pri čemu je nosio funkciju glavnog povjerenika.

LJILJANA JURČEC – U Sindikat se učlanila prije 38 godina i danas je jedna od najaktivnijih članica Sindikata. Članica radničkog vijeća je tri mandata i sindikalna povjerenica dva mandata, te se na tim funkcijama zalagala za sve radnike i članove Sindikata u podružnici.

NADA POLDRUGAČ – U našem Sindikatu provela je 26 godina i isto toliko godina je bila sindikalna povjerenica za područje Zagreba, brinući o našim brojnim članovima. Njezina glavna funkcija na kojoj je zapamćena i napravila puno za dobrobit svih radnika je funkcija predsjednice Radničkog vijeća, koju je obavljala pet mandata, većinom u punom radnom vremenu gotovo 20 godina sve do mirovine, u koju je otišla početkom ove godine. U Sindikatu grafičara bila je članica Predsjedništva u četiri mandata.

Uz navedene, priznanja su dobili i sljedeći kolege koji nisu prisustvovali na Kongresu:

MILENA MIŠČEVIĆ – Dugogodišnja članica Sindikata, bila je članica radničkog vijeća i sindikalna povjerenica u Bakrotisku, a u našem Sindikatu bila je članica Upravnog odbora sredstava solidarnosti.

DRAGOSLAV RADETIĆ – Bio je član nadzornog odbora Sindikata, sindikalni povjerenik te član i predsjednik radničkog vijeća u dva mandata, sve to u Istragrafici, danas GPI Istra. Član Sindikata bio je 36 godina.

JASENKA BRIGLJEVIĆ – Članica Sindikata preko 25 godina i višegodišnja sindikalna povjerenica u Narodnim novinama, sve do svoje mirovine. Bila je članica Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata i njegova predsjednica u tri mandata.

TVRTKO GRETIĆ – U Sindikat se učlanio 2003. godine, dakle prije točno 20 godina. U podružnici je posljednjih godina obavljao funkciju glavnog sindikalnog povjerenika, a u Sindikatu je bio član Predsjedništva u posljednjem mandatnom razdoblju, od 2019. do 2023. godine.

BRUNO MARGITIĆ – Učlanio se 2012. godine i odmah preuzeo bitne funkcije u Sindikatu, a u nekoliko godina ostavio je pozitivan trag koji vidimo i danas. Bio je član radničkog vijeća od 2014. do 2021. godine, glavni sindikalni povjerenik 8 godina, te član Predsjedništva od 2015. do 2021. godine.

Zajedničkim fotografiranjem uspješno je završen 8. kongres Sindikata grafičara i medija i zastupnici su se pridružili drugim sudionicama na 42. susretima SGI.

         Složni bit ćemo možni!

1 F - Sudionici kongresa - Kraj najbolja IMG_20230518_124156 (002)