Nacionalna strategija sigurnosti i zaštite zdravlja – Ministarstvo rada nije odradilo obvezu!?

Nacionalna strategija sigurnosti i zaštite zdravlja – Ministarstvo rada nije odradilo obvezu!?
Konsolidacija i koordinacija nacionalnih strategija prvi je od sedam strateških ciljeva sadržanih u Strateškom okviru EU o sigurnosti i zdravlju na radu 2014.-2020. U tom je kontekstu Europska komisija pozvala države članice da učine reviziju svojih nacionalnih strategija u bliskoj suradnji s odgovarajućim dionicima, uključujući socijalne partnere. Europska agencija za sigurnost i zaštitu zdravlja (EU-OSHA) je prikupila informacije i sastavila izvješće o nacionalnim strategijama, koje je objavila na internetskim stranicama. 
Izvješće za 25 članica EU
Izvješće sadrži nacionalne strategije sigurnosti i zdravlja na radu za 25 država članica: Austriju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Njemačku, Grčku, Mađarsku, Italiju, Irsku, Latviju, Litvu, Maltu, Nizozemsku, Poljsku, Portugal, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku, Švedsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Kao što je vidljivo, Hrvatske u ovom izvješću među članicama EU koje su ispunile ovaj prevažan zadatak, nema! 
Potrebno se prisjetiti da je nakon početka svojeg djelovanja prije pet godina Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja nacionalna javna ustanova, inicirao i izradio nacrt Nacionalnog programa zaštite na radu za razdoblje 2017.-2020., koji je usvojilo i Nacionalno vijeće za zaštitu na radu, te je bila obveza nadležnog Ministarstva rada i mirovinskoga sustava da provede proceduru njegovog donošenja. 
Ministarstvo umjesto procedure donošenja ukida institucije!?
Međutim, dokument je na toj razini ostao i do danas nije donijet. Umjesto toga, provedene su različite ad hoc administrativne mjere, ukinute nacionalne institucije na području zaštite na radu i zaštite zdravlja, a ovo područje od posebnog društvenog interesa ne zauzima mjesto koje zaslužuje.
Dakle, 25 država članica EU uspostavilo je nacionalne strategije za sigurnost i zdravlje na radu u skladu sa strategijom EU. Iz sažete analize nacionalnih strategija vidljivo je da one načelno odražavaju prioritete utvrđene strategijom EU uz prilagodbu odgovarajućem nacionalnom kontekstu. U većini država članica dionici su na nacionalnoj razini naglasili važnost strategije EU za sigurnost i zdravlje na radu kako bi se tom pitanju dalo važno mjesto u nacionalnom političkom programu te kako bi se utjecalo na nacionalne procese donošenja odluka u tom području.
Prevencija i promicanje zaštite i sigurnosti…
Prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na radnom mjestu ključni su ne samo za poboljšanje kvalitete radnih mjesta i radnih uvjeta, već i za promicanje konkurentnosti. Održavanje zdravlja radnika ima izravan i mjerljiv pozitivan učinak na produktivnost i pridonosi poboljšanju održivosti sustava socijalne sigurnosti. Sprječavanje ozbiljnih nesreća ili profesionalnih bolesti radnika te promicanje zdravlja tijekom cijelog radnog vijeka, od prvog posla nadalje, ključ je duljeg rada i zadovoljavanja potreba tržišta rada. To pridonosi rješavanju dugoročnih posljedica demografskog starenja, u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast. U Paketu mjera za zapošljavanje naglašeno je da poboljšanje radnih uvjeta ima pozitivan učinak na produktivnost i konkurentnost.
Ministarstvo rada nije odradilo obvezu
Ove godine obilježili smo 6. godišnjicu članstva Hrvatske u EU, navodeći pri tome niz pozitivnih učinaka našeg članstva. Nažalost, to se ne odnosi i na područje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, kad je u pitanju naše ispunjenje zadaća Europske komisije te donošenje i provedba nacionalnog strateškog dokumenta s ciljem unapređivanja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu.