Nadzorni odbor – Uredno financijsko-materijalno poslovanje

Nadzorni odbor – Uredno financijsko-materijalno poslovanje

Nadzorni odbor Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u sastavu: Petra Mirčić, Eva Majstorović, Dubravko Keresteš i Dragan Radetić, sastao se 11. ožujka 2016. godine i izvršio pregled financijsko-materijalnog poslovanja za 2015. godinu.

Pregledom su obuhvaćeni ukupni prihodi i rashodi na razini Sindikata te analitika poslovanja za zajedničke funkcije i sindikalne podružnice, izvješće o potraživanjima i obvezama, prihodima i rashodima sredstava solidarnosti te prijenos viškova i manjkova u 2016. godinu.

U poslovanju Sindikata nisu uočene nepravilnosti te je Nadzorni odbor navedena izvješća o financijsko-materijalom poslovanju za 2015. godinu uz pozitivnu ocjenu proslijedio na usvajanje Predsjedništvu na sjednici koja će biti održana 22. ožujka 2016. godine.