Najniža zaposlenost u Hrvatskoj

Najniža zaposlenost u Hrvatskoj
Stopa zaposlenosti u trećem tromjesečju 2017. godine u odnosu na prethodno tromjesečje rasla je u svim članicama osim u Poljskoj i Litvi. Najviši rast su imale Hrvatska i Estonija. Na godišnjoj razini stopa zaposlenosti najviše je porasla u Rumunjskoj, Malti, Cipru i Hrvatskoj. 
Cilj je podići zaposlenost na 68 posto
Hrvatska i dalje ima jednu od najnižih stopa zaposlenosti u EU, samo Italija i Grčka imaju niže. Uvjerljivo najvišu stopu zaposlenosti imala je Švedska. Prosječna stopa zaposlenosti u EU28 bila je 72 posto, a u Eurozoni 71 posto. Hrvatska vlada je zacrtala cilj podići stopu zaposlenosti do kraja svog mandata na 68 posto. 
Stopa nezaposlenosti u EU, koja je počela padati polovicom 2013., nastavlja i dalje padati. U prosincu prošle godine nezaposlenost u Hrvatskoj je bila 10 posto, a godinu dana ranije 12,5 posto. Stopa nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj u prosincu 2017. iznosila je 24,5 posto, za 5,9 posto manje nego godinu dana ranije. 
U gotovo svim zemljama članicama porastao je bruto raspoloživi dohodak kućanstva, ali je u nekoliko država – Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Portugalu, Španjolskoj i Nizozemskoj i dalje ispod razine iz pretkrizne 2008. godine. 
Povjerenica za zapošljavanje i socijalna pitanja napominje da se ovaj pozitivni trend treba iskoristiti, te ostvariti nova i djelotvornija prava građana koja su zacrtana u Europskom stupu socijalnih prava: pravedne radne uvjete, jednak pristup tržištu i adekvatnu socijalnu zaštitu.