Narodne novine – Osnovni zahtjev Sindikata je povrat (korekcija) osnovice plaće

Narodne novine – Osnovni zahtjev Sindikata je povrat (korekcija) osnovice plaće
Na inicijativu Sindikata grafičara, 11. travnja 2019. g. održan je prvi krug pregovora s poslodavcem o izmjenama i dopunama važećeg Kolektivnog ugovora za radnike u Narodnim novinama d.d., s obzirom na to da važeći Kolektivni ugovor istječe 30. travnja 2019. godine.
Pregovarački odbori poslodavca i sindikata su na sastanku razgovarali o mnogim institutima iz važećeg Kolektivnog ugovora u odnosu na koje obje strane predlažu određene promjene u cilju unapređenja razine prava radnika u Narodnim novinama d.d. 
Na sastanku se razgovaralo o:

korekciji (povratu) osnovice za izračun plaće 

povećanju postotka uvećanja plaće za rad na blagdane i neradne dane određene zakonom

povećanju iznosa uplate u III. mirovinski stup

povećanju iznosa novčane potpore za novorođeno dijete radnika

uvođenju prava radnika na isplatu neoporezivog dodatka na plaću za rezultate rada

povećanju plaće za pripravnike

izjednačavanju radnika kod ostvarivanja prava na isplatu dara u naravi.
Mnogi od iznijetih prijedloga Sindikata poslodavcu su načelno bili prihvatljivi, međutim, konačan stav o iznijetim prijedlozima Sindikata poslodavac će iznijeti na sljedećem sastanku.
Radnici će na referendum
Kada je riječ o povratu (korekciji) iznosa osnovice za izračun plaće, koja je umanjena Aneksom I. Kolektivnom ugovoru od 30. travnja 2018. godine, poslodavac je spreman osnovicu za izračun plaće uvećati na 2.953,00 kn, što čini uvećanje za 3%, te povećati iznos uplate u III. mirovinski stup sa sadašnjih 105,00 kn na 130,00 kn. 
Pregovori se nastavljaju, a o konačnom prijedlogu Kolektivnog ugovora radnici će imati priliku izraziti svoje mišljenje na referendumu koji će organizirati Sindikat grafičara nakon kolektivnih pregovora.