Narodne novine – Produžen Kolektivni ugovor!

Narodne novine – Produžen Kolektivni ugovor!
Zdravstvena ugroza koju je uzrokovao Covid-19 ostavila je posljedice i na određena poduzeća, posebice ona koja su u državnom vlasništvu, koja su prema uputama države, kao vlasnika dobila određene upute o racionalizaciji troškova poslovanja.
S obzirom na to da je Kolektivni ugovor u sindikalnoj podružnici Narodne novine prestao važiti 30. travnja 2020. godine, a imajući u vidu novonastale okolnosti da zbog zdravstvene ugroze uslijed Covida-19 nije bilo moguće provesti kolektivne pregovore, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je s poslodavcem 30. travnja 2020. godine sklopio Aneks VI. Kolektivnom ugovoru kojim je važeći Kolektivni ugovor produžen do 31. prosinca 2020. godine, pa je tako radnicima u nesigurnim vremenima do kraja godine zajamčena važeća razina prava.
Navedenim Aneksom VI. propisana je obveza poslodavca na isplatu prigodne godišnje nagrade u najvišem neoporezivom iznosu propisanom poreznim propisima, što iznosi 3.000,00 kn, s time da je istovremeno ugovoreno da će prigodnu godišnju nagradu poslodavac isplatiti radnicima kada se za to stvore financijski uvjeti pri čemu poslodavac odlučuje o konkretnim iznosima i rokovima isplate u tekućoj godini, čime se poslodavcu ostavlja fleksibilnost da sukladno financijskom stanju donese odluku o iznosu u vremenu kada će radnicima isplatiti prigodnu godišnju nagradu.
S obzirom na to da su prestale mjere zaštite od koronavirusa, prestale su i mjere smanjenja radnoga vremena, pa time i smanjenja plaće razmjerno smanjenju radnoga vremena koje je bilo ugovoreno Aneksom V. Kolektivnog ugovora.